An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

3 maanden uitstel voor administratieve verplichtingen WAB

3 maanden uitstel voor administratieve verplichtingen WAB
HR Advies 18 december 2019 3 min. leestijd

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking per 1 januari 2020. Een nieuwe wetgeving die voor u als werkgever (veel) administratieve verplichtingen met zich mee brengt.

 

Een specifieke maatregel binnen de WAB is de premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Een hoge WW-premie geldt voor flexibele arbeidsovereenkomsten en een lage WW premie voor vaste arbeidsovereenkomsten die aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Voorwaarden lage WW-premie

Belangrijke voorwaarden voor het toepassen van de lage WW-premie zijn:

  • de arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd in het personeelsdossier;
  • de arbeidsovereenkomst is door beide partijen ondertekend;
  • in de arbeidsovereenkomst is een vast aantal uren overeengekomen; én
  • uit de overeenkomst blijkt dat het gaat om een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

In de praktijk is het echter vaak gebruikelijk de omzetting van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd in een mail of brief vast te leggen, en niet in een nieuwe overeenkomst. Hierdoor hebben veel werkgevers dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de personeelsdossiers. Om de personeelsdossiers in orde te maken, betekent dit dat werkgevers een enorme inhaalslag moeten maken. Bij wijze van tegemoetkoming is door de overheid bepaald dat een addendum op de huidige arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) ook voldoende is. Wel moet dit addendum verwijzen naar de eerder gesloten arbeidsovereenkomst, duidelijk vermelden dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is geworden met een vast aantal uren EN moet dit addendum de handtekening van beide partijen bevatten. Indien er beperkende bedingen, zoals een concurrentie- en/of een relatiebeding, in stand gehouden of overeengekomen dienen te worden, adviseren wij om een volledige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd inclusief deze bedingen op te stellen en deze door beide partijen te laten ondertekenen.

 

Uitstel

Werkgeversorganisaties hebben aan de bel getrokken en aangegeven dat niet alle werkgevers in staat zullen zijn per 1 januari 2020 de administratieve verplichtingen van een getekende arbeidsovereenkomst of addendum op orde te hebben. Minister Koolmees (in samenspraak met de belastingdienst) heeft werkgevers om deze reden uitstel gegeven tot 1 april 2020.

 

Concreet betekent dit dat u als werkgever de lage WW-premie mag hanteren, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Uitstel geldt enkel voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn getreden.

 

Let op: als na 1 april 2020 niet aan de voorwaarde van een ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum voor onbepaalde tijd wordt voldaan, dient u als werkgever alsnog de hoge WW-premie te hanteren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

 

Wilt u weten wat deze administratieve verplichtingen voor u betekenen en/of welke acties u nog dient te ondernemen? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws