An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Aanvullend geboorteverlof: de rechten van uw werknemer bij de geboorte van een kind per 1 juli 2020

Aanvullend geboorteverlof: de rechten van uw werknemer bij de geboorte van een kind per 1 juli 2020
HR Advies 11 juni 2020

Het aanvullende geboorteverlof, onderdeel van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), gaat per 1 juli 2020 in. Dit wetsonderdeel komt bovenop het nieuwe geboorteverlof voor partners, dat al in 2019 in werking trad. In dit artikel gaan wij in op de verlofrechten van werknemers omtrent de bevalling van de partner en de geboorte van het kind.

Bevalling en geboorte van het kind

Uw werknemer heeft het recht aanwezig te zijn bij de bevalling van de partner. Hij of zij heeft in dit geval recht op calamiteitenverlof en tevens op volledige doorbetaling van het salaris door de werkgever. Het calamiteitenverlof kan enkele uren tot enkele dagen duren.

Geboorteverlof voor partners

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners één werkweek betaald verlof als hun kind wordt geboren, het zogenaamde geboorteverlof. Dit geboorteverlof wordt door de werkgever volledig betaald, maar er mogen door de werkgever geen voorwaarden worden gesteld aan het opnemen van deze verlofdagen. Wettelijk is bepaald dat de uren van geboorteverlof direct opgenomen mogen worden, maar  ook verspreid mogen worden  binnen de eerste vier weken na de geboorte.

Om het begrip ‘werkweek’ vast te stellen, wordt gekeken naar de arbeidsduur die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ook als er ouderschapsverlof wordt opgenomen, waardoor er feitelijk minder uren worden gewerkt per week, wordt het recht op geboorteverlof gebaseerd op het aantal uren in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 wordt de WIEG uitgebreid met het aanvullend geboorteverlof. Partners hebben recht op één tot maximaal vijf werkweken aanvullend geboorteverlof, wat gespreid mag worden opgenomen binnen een periode van een half jaar na de geboorte van het kind.

Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van 70% van het loon, waarbij het UWV een maximum dagloon hanteert van € 219,28 per dag (inclusief vakantietoeslag). Als de werknemer méér verdient dan het maximum dagloon, dan wordt over het meerdere geen uitkering betaald. De uitkering wordt door het UWV uitgekeerd aan de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer.


Per CAO kan hier positief van afgeweken worden. De werkgever vraagt de uitkering bij het UWV aan. Dit kan vanaf vier weken voor de start van het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na de laatste verlofdag.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof

Er zijn een aantal voorwaarden waar de werknemer aan dient te voldoen om in aanmerking tot komen voor het aanvullend geboorteverlof:

  • Het kind is op of ná 1 juli 2020 geboren;
  • De aanvraag dient minimaal vier weken vóór de te verwachte geboortedatum bij werkgever te zijn ingediend;
  • In de aanvraag is opgenomen wanneer de werknemer aanvullend geboorteverlof wil opnemen, hoeveel weken en hoe dit verspreid dient te worden;
  • De werknemer dient eerst het reguliere geboorteverlof op te maken (dit dient tevens bij het UWV verklaard te worden);
  • Het aanvullend geboorteverlof dient binnen zes maanden te zijn opgenomen.

U, als werkgever, mag het verlof tot twee weken van tevoren veranderen, maar alleen bij zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt bijvoorbeeld andere dagen of weken voorstellen, maar dit mag alleen in overleg met en na goedkeuring van uw werknemer.

Onze HR Adviseurs zijn bereikbaar voor al uw vragen over deze nieuwe wijziging en/of advies op maat.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws