Aftrekbaarheid kosten bij verkoop deelneming

Corporate Finance 27 februari 2019 2 min. leestijd

Mocht u aandelen in een BV verkopen, dan is de kans groot dat u op grond van de deelnemingsvrijstelling geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen over de koopsom. In het verlengde daarvan zijn de kosten die verband houden met die verkoop ook niet aftrekbaar. Welke kosten niet aftrekbaar zijn, is een grijs gebied. Een recente uitspraak van de Hoge Raad geeft daar meer duidelijkheid over.

 

De deelnemingsvrijstelling is in principe van toepassing als de verkopende vennootschap ten minste een 5% belang houdt in de verkochte deelneming.

 

De kosten die niet in aftrek gebracht mogen worden, zijn kosten die naar objectieve maatstaven een rechtstreeks oorzakelijk verband hebben met de verkoop. Dat wil zeggen dat de betreffende kosten niet zouden zijn gemaakt als de verkoop niet had plaatsgevonden. Het gaat daarbij niet alleen om externe kosten, maar ook om interne kosten.

 

De aftrekbeperking is alleen van toepassing als de verkoop ook daadwerkelijk doorgaat. De Hoge Raad is daarom van mening dat, zolang er nog onduidelijkheid bestaat of een transactie doorgaat, de kosten in de balans opgenomen moeten worden middels een transitorische actiefpost. Zodra duidelijkheid bestaat over het al of niet doorgaan van de transactie moeten de kosten worden afgeboekt, waarbij op dat moment bepaald moet worden in hoeverre het bedrag van die afboeking onder de deelnemingsvrijstelling valt. De Hoge Raad heeft geen uitspraak gedaan over vanaf welke fase er sprake is van een rechtstreeks oorzakelijk verband.

 

Mocht een eerdere poging om het bedrijf te verkopen zijn gestrand, dan moet worden beoordeeld in hoeverre de verkoopkosten ook zouden zijn gemaakt indien die poging niet zou hebben plaatsgevonden.

 

Hoewel een uitspraak wat meer handvatten geeft voor de uitleg van de aftrekbeperking blijft er onduidelijkheid bestaan over wanneer er precies sprake is van een “rechtstreeks oorzakelijk verband” en wat de objectieve maatstaven zijn die gebruikt kunnen worden om dit te bepalen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws