Baangerelateerde Investeringskorting

Prinsjesdag 16 september 2020

Bij nota van wijziging op het Belastingplan 2021 zal het kabinet per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. De BIK laat ondernemers een percentage van de gedane investeringen in mindering brengen op de loonheffing. Het kabinet wil deze korting tijdelijk invoeren per 2021 als crisismaatregel. Na afloop van de BIK zal deze budgettaire ruimte worden gebruikt voor een nader te bepalen maatregel met hetzelfde doelbereik (het verlagen van werkgeverskosten).

Bekijk hier het volledige nieuwsoverzicht van Prinsjesdag 2020

Wilt u graag weten wat dit voor u als ondernemer betekent? Neem dan contact met op met uw relatiedrager of met  Freek van Agt  via freekvanagt@wvdb.nl of via +31 88 - 194 82 70.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws