Bedrijf zoekt koper

Bedrijf zoekt koper
Corporate Finance 28 mei 2019 4 min. leestijd

Wanneer u de knoop heeft doorgehakt en voor uzelf heeft besloten dat u afstand gaat doen van uw onderneming dienen zich allerlei vragen aan. ‘Wat is mijn bedrijf waard?’, ‘Hoe kan ik een eventuele verkoop het beste structureren?’ en zo zijn er nog veel meer zaken die u graag verduidelijkt wil hebben. Vaak zijn dit vragen die u voorlegt aan een adviseur, maar wellicht heeft u besloten de verkoop van uw onderneming zelf ter hand te nemen. Waar u ook voor kiest, de eerste (en belangrijkste) vraag die u uzelf dient te stellen is ‘wie gaat mijn bedrijf kopen?’.

 

Soms is het op voorhand al duidelijk wie de koper wordt; één of meer werknemers hebben te kennen gegeven dat zij het bedrijf graag zouden willen voortzetten, er staat een nieuwe generatie klaar binnen het familiebedrijf of er heeft zich al een koper gemeld. In veel gevallen is het antwoord op deze vraag echter nog onbekend.

 

Als u nog geen koper heeft gevonden zult u zelf stappen moeten zetten om potentiële kopers te identificeren en te benaderen. Dat kunt u uiteraard op eigen houtje doen; u kunt bijvoorbeeld uw concurrenten in kaart brengen of juist actief onderzoeken of er wellicht kopers zijn in andere (aanpalende) markten en deze vervolgens benaderen om te vragen of ze openstaan voor een eventuele overname van uw bedrijf. U kunt ook een adviseur vragen om deze (vaak arbeidsintensieve) taak van u over te nemen; deze zal dan op basis van de vooraf met u afgestemde criteria de markt verkennen en potentiële kandidaten in kaart brengen.

 

Hoewel bovengenoemde opties de ‘gouden standaard’ zijn (en waarschijnlijk blijven) in de fusie en overnamebranche zijn er inmiddels ook alternatieven beschikbaar. Als u moeite heeft met het identificeren van potentiële kopers, als u op zoek bent naar bijvoorbeeld een Management Buy-In (MBI) kandidaat of als u (vooralsnog) geen budget heeft voor een intensief zoektraject kunt u ook overwegen om (in eerste aanleg) een laagdrempeliger alternatief te gebruiken. Dit alternatief wordt geboden in de vorm van (semi-) besloten dealplatforms waarop vraag en aanbod op fusie en overname gebied bij elkaar worden gebracht.

 

In eerste aanleg hoeft u nog geen bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken; in een beknopt geanonimiseerd bedrijfsprofiel schetst u een eerste beeld van uw onderneming. Als er op basis hiervan interesse bestaat bij één of meerdere partijen om hierover meer te weten te komen kunnen zij zich melden tot de aangegeven contactpersoon. Pas na akkoord van de verkoper wordt er (na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring) aanvullende informatie verstrekt.

 

Als u hier meer over wilt weten dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze afdeling Corporate Finance. Wij helpen u graag verder.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws