An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Ben ik aan het juiste adres?

Ben ik aan het juiste adres?
Belastingadvies 26 februari 2020 3 min. leestijd

Met enige regelmaat verschijnen er uitspraken waarin de woonplaats van een belastingplichtige ter discussie staat. Zo heeft het Gerechtshof Amsterdam onlangs geoordeeld dat een werknemer toch recht had op de bewijsregel voor ingekomen werknemers (de zogenoemde 30%-regeling) ondanks het feit dat de betreffende werknemer eerder in Nederland heeft gestudeerd en gewerkt, en daarmee in Nederland heeft gewoond. Het Gerechtshof kwam echter tot de conclusie dat deze persoon in die periode niet als inwoner van Nederland voor belastingdoeleinden kwalificeerde, waardoor deze persoon wél in aanmerking komt voor de 30%-regeling.

Belang woonplaats
Bovenstaande casus toont aan dat de woonplaats van een belastingplichtige van belang is voor de toepassing van diverse fiscale regelingen en faciliteiten zoals we die in het Nederlandse fiscale recht kennen, zoals de 30%-regeling. Daarnaast is de fiscale woonplaats onder andere van belang voor de grondslag voor de heffing van inkomstenbelasting, de hoogte van de heffingskortingen en het recht op persoonlijke aftrekposten.


Beoordeling woonplaats
Op basis van de Nederlandse belastingwetgeving moet aan de hand van omstandigheden worden bepaald of iemand inwoner is van Nederland voor belastingdoeleinden. Dit wordt ingevuld door te bepalen of iemand een ‘duurzame band van persoonlijke aard’ heeft met Nederland. Hierbij zijn de formele aspecten zoals een inschrijving in het BRP of nationaliteit van de persoon in kwestie minder van belang dan bijvoorbeeld de materiele aspecten, zoals de verblijfsplaats van familie en vrienden. De band met Nederland hoeft niet sterker te zijn dan de band met een ander land. Daarnaast is de Nederlandse belastingdienst van mening dat het niet doorslaggevend is waar het middelpunt van het maatschappelijk leven van de belastingplichtige zich bevindt.

Doordat de Nederlandse belastingdienst in beginsel geen rekening hoeft te houden met buitenlandse feiten en omstandigheden, kan de inspecteur tot de conclusie komen dat iemand in Nederland woont, terwijl er ook sprake is van een duurzame band van persoonlijke aard met een ander land. In die gevallen is er sprake van een dubbele fiscale woonplaats. In de meeste situaties kan een dubbele fiscale woonplaats worden voorkomen door een beroep te doen op het belastingverdrag dat Nederland heeft gesloten met het andere land waar iemand als inwoner kwalificeert. Het is hierbij wel van belang dat de belastingplichtige zelf een beroep doet op het belastingverdrag omdat de bewijslast hierbij op de belastingplichtige rust.

Tot slot
Uit het voorgaande volgt dat de fiscale woonplaats van groot belang is bij de vaststelling van belastingplicht en de omvang van de verschuldigde belastingen. De diverse jurisprudentie laat naar onze mening zien dat de Nederlandse belastingdienst vaak erg kritisch is over inwonerschap en dat er in veel gevallen, mogelijk ten onrechte, wordt gesteld dat een belastingplichtige, inwoner is van Nederland. Om de discussie met de Nederlandse belastingdienst zo veel als mogelijk te voorkomen is het belangrijk om u goed te laten adviseren.

 

Als u meer wilt weten over beoordeling van uw woonplaats en welke feiten en omstandigheden in uw situatie een rol spelen kunt u altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws