Benifit Shop levert risico’s op wanneer vaste reiskostenvergoeding doorloopt

Benifit Shop levert risico’s op wanneer vaste reiskostenvergoeding doorloopt
Belastingadvies 9 oktober 2020

Het door corona (tijdelijk) veranderende werkpatroon zal ook het reispatroon van de werknemers wijzigen. Daardoor zal in beginsel een netto vaste reiskostenvergoeding moet worden aangepast. Dit kan in sommige gevallen zelfs tot gevolg hebben dat uw vaste reiskostenvergoedingen onderdeel worden van het brutoloon van uw werknemers of dat u deze volledig in de vrije ruimte van de werkkostenregeling moet onderbrengen.

De Staatssecretaris van Financiën heeft onder andere in zijn besluit van  16 juni 2020 aangegeven dat bovenstaande mogelijke gevolgen onwenselijk zijn en dat hij werkgever en werknemers in dat kader tegemoet wil komen. De goedkeuring die vervolgens is gegeven houdt in dat thuiswerkdagen in verband met COVID-19, als reisdagen mogen worden gezien waardoor er bij fictie geen wijziging van het reispatroon ontstaat en u de vaste reiskostenvergoeding ongewijzigd onbelast mag blijven uitkeren tot 31 december 2020.

Thuiswerken en vaste reiskostenvergoeding

De thuiswerkdagen door COVID-19 hebben dan ook geen gevolgen voor een vaste reiskostenvergoeding. Uiteraard geldt hierbij wel de kanttekening dat de vaste reiskostenvergoeding in zijn algemeenheid in overeenstemming is met het reguliere beleid en de fiscale wet- en regelgeving.  Let op! Deze goedkeuring is slechts van toepassing tot 1 januari 2021.

Beperking voor de toepassing binnen een benefit-shop

Een belangrijke beperking in de goedkeuring is dat deze goedkeuring alleen van toepassing is op vaste reiskostenvergoedingen waarop de werknemer uiterlijk voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht heeft gekregen. Dit betekent dat de goedkeuring niet van toepassing is op vaste reiskostenvergoedingen voor werknemers die na 13 maart 2020 bij u in dienst zijn getreden, maar ook dat een fiscale uitruil aan het eind van het jaar slechts onder voorwaarden mogelijk is. Als een vaste reiskostenvergoeding afhankelijk is van een keuze van uw werknemers – zoals bij een cafetariaregeling en een benefit-shop het geval is – kan de vaste reiskostenvergoeding alleen onder de goedkeuring vallen als uw werknemers hun keuze uiterlijk voor 13 maart 2020 hebben gemaakt of als de fiscale uitruil is vastgelegd in uw arbeidsvoorwaarden of de individuele arbeidsovereenkomsten.

Gevolgen thuiswerken op cafetariaregeling

Indien uw werknemers voor 13 maart 2020 nog geen keuze hebben gemaakt en de fiscale uitruil geen vast onderdeel is van uw arbeidsvoorwaarden of de individuele arbeidsovereenkomst, kunt u aan het eind van het jaar de cafetariaregeling slechts toepassen op de daadwerkelijk door uw werknemers gereden kilometers en daarmee geen gebruik maken van de goedkeurende fictie. Dit kan betekenen dat uw werknemer nu minder reiskostenvergoeding ontvangen dan zij vanuit voorgaande jaren gewend waren. Voor de volledigheid merken wij op dat deze beperking ook ziet op de periode 1 januari 2020 tot en met 12 maart 2020 en op andere vaste kostenvergoedingen die uw werknemers ontvangen.

Wilt u weten of u beperkt wordt in het uitbetalen van uw netto vaste reiskostenvergoeding en welke mogelijkheden er voor u zijn voor uw netto vaste (reis)kostenvergoeding vanaf 1 januari 2021? Neem dan contact op met Cindy van de Mortel via cindyvandemortel@wvdb.nl of bel haar op +31 881 948 861.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws