An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Benut u als werkgever al optimaal de regelingen voor Wajongers?

HR Advies 28 mei 2019 6 min. leestijd

Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wet BQA) ingegaan. Hierin is een landelijke banenafspraak vastgelegd om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Deze hebben immers vaak moeite met het vinden van een baan, maar kunnen voor u veel betekenen. Onder de hiervoor genoemde banenafspraak vallen onder andere Wajongers. Dit zijn jonge mensen met een ziekte of handicap waardoor zij niet of minder kunnen werken. Op grond van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong) hebben zij recht op een uitkering op minimumniveau. Maar wat betekent het voor u als werkgever als u een Wajonger aanneemt? Een Wajonger bezit niet alleen talenten die u graag wilt inzetten, maar kan voor uw onderneming tevens voordelen opleveren. De belangrijkste regelingen hebben wij voor u op een rijtje gezet.

 

Proefplaatsing en jobcoach

Wanneer u een Wajonger wilt gaan aannemen, kunt u vooraf een proefplaatsing aanvragen bij het UWV. De Wajonger werkt gedurende twee maanden bij u met behoud van zijn/haar uitkering, waardoor u geen salaris hoeft te betalen. Daarnaast is het mogelijk een interne of externe jobcoach aan te stellen om de medewerker te begeleiden op de werkvloer. De regeling externe jobcoach kan door de Wajonger zelf worden aangevraagd. De regeling interne job coach zorgt voor een subsidie waarmee een interne jobcoach kan worden aangesteld. Hiermee wordt gezorgd voor een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma voor de Wajonger op de werkvloer.

 

Loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel

Bovendien heeft u bij het in dienst nemen van een Wajonger recht op het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (LKV). Bij een voltijddienstverband heeft u per kalanderjaar recht op maximaal € 2.000,- per jaar. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming, moet u een doelgroepverklaring bij de Wajonger opvragen. U heeft maximaal drie jaar recht op het LKV. Na afloop van het LKV heeft u als werkgever recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV). Bij deze regeling ontvangt u een jaarlijkse tegemoetkoming voor het in dienst hebben van werknemers met een laag loon. Deze tegemoetkoming hoeft u niet zelf aan te vragen, maar zal door het UWV op basis van de ingevulde verloonde uren in de loonaangifte worden berekend.

 

Loondispensatie
Bij loondispensatie betaalt u onder voorwaarden tijdelijk minder loon aan de Wajonger, omdat hij/zij minder aan kan dan de andere werknemers. Het UWV vult hierbij het loon van de Wajonger aan. De loondispensatie kan een half jaar tot vijf jaar duren. Verlenging is onder voorwaarden mogelijk, maar uiteindelijk moet de Wajonger hetzelfde gaan verdienen als de andere medewerkers.

 

No-Riskpolis

Ook een Wajonger kan wegens ziekte uitvallen. In dat geval geldt de no-riskpolis. Dit is een regeling waarbij geldt dat u een Ziektewetuitkering kunt krijgen voor de Wajonger. U hoeft dan geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet en geen hogere premie geldt wanneer de Wajonger in de WGA komt. Deze polis hoeft u niet aan te vragen voor de Wajonger, maar moet u aangeven bij de ziekmelding bij het UWV. Het UWV zal op basis van de voorwaarden beoordelen of de Ziektewetuitkering uitgekeerd zal worden.

 

De financiële voordelen waar u recht op heeft, zijn afhankelijk van de situatie waaronder u een Wajonger in dienst neemt en de persoonlijke situatie van de Wajonger zelf. Sinds maart 2019 heeft minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het financiële CV  geïntroduceerd. Dit is een online tool waarbij u een overzicht krijgt van de financiële voordelen waar  u recht op heeft bij het in dienst nemen van een Wajonger. Dit overzicht helpt u bij het maken van uw keuze om een Wajonger in dienst te nemen en te profiteren van de financiële voordelen die dit met zich mee brengt voor uw bedrijf.

 

Heeft u mogelijk werk voor een Wajonger, maar wilt u graag meer inzicht krijgen in de mogelijkheden bij het aannemen van kandidaten met een arbeidsbeperking? Ons HR Advies team staat voor u klaar.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws