BIK-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken

BIK-regeling met terugwerkende kracht ingetrokken
Belastingadvies 4 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringkorting (BIK-regeling) wordt per 1 januari 2021 weer met terugwerkende kracht ingetrokken. Daarvoor komt een verlaging van de Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) premie in de plaats. Dit heeft direct gevolgen voor ondernemers die al investeringen deden naar aanleiding van de eerstgenoemde regeling.

 
In een eerder bericht lichtten wij de BIK-regeling al toe. Deze tijdelijke stimuleringsmaatregel trad per 1 januari 2021 in werking, maar wordt nu dus ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat dit als ongeoorloofde staatssteun kan worden beschouwd. Om de onzekerheid voor ondernemers zo snel mogelijk weg te nemen, kiest de overheid voor een alternatief. Een verlaging van de AWf-premie voor werkgevers.

Om de BIK-regeling met terugwerkende kracht in te trekken is een wetswijziging nodig. Het kabinet heeft dit wetsvoorstel inmiddels voorbereid en wordt naar verwachting door beide Kamers aangenomen.

Alternatief: verlaging AWf-premie voor werkgevers

Het kabinet wil de AWf-premie voor werkgevers in 2021 verlagen en streeft ernaar om de verlaging per 1 augustus aanstaande te laten ingaan. Met de premie voor het AWf betalen werkgevers in het bedrijfsleven mee aan uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Met een verlaging van de AWf-premie voor werkgevers worden de loonkosten verlaagd, waarmee het kabinet investeringen en/of het aantrekken van externe financiering door het bedrijfsleven gedurende de coronacrisis wil blijven stimuleren. De AWf-premie bedraagt thans 2,7% (AWf-laag) en 7,7% (AWf-hoog). Hoe ver de premie verlaagd gaat worden, is nog niet bekend gemaakt.

Wat betekent dit voor ondernemers? 

De terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 heeft impact voor ondernemingen die al investeringsverplichtingen zijn aangegaan waar de BIK op van toepassing zou zijn geweest. Voor de aangegane investeringsverplichtingen zal géén BIK geclaimd kunnen worden.

Heeft u vragen omtrent de BIK-regeling of wenst u meer informatie omtrent de verlaging van de AWf-premie? Neem dan contact op met Belastingadviseur Danny Das via +31 (0)88 194 80 35 of dannydas@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws