Borg de continuïteit van uw familiebedrijf met de juiste strategie

Borg de continuïteit van uw familiebedrijf met de juiste strategie
Familiebedrijven 5 juli 2021

Als ondernemer in een familiebedrijf heeft u een langetermijnvisie ontwikkeld om uw persoonlijke en zakelijke doelen te realiseren. Om ervoor te zorgen dat u niet voor ongewenste verrassingen komt te staan, toetsen wij u en uw onderneming doorlopend op basis van negen adviesthema’s. Maandelijks behandelen we één van deze negen adviesthema’s in een multidisciplinair artikel. Deze tweede editie staat in het kader van het thema Strategie.

De strategie van ieder bedrijf is het vertrekpunt van zaken doen. Zonder een heldere strategie is ondernemen als rijden in de mist. Het gaat over de dag van morgen en misschien wel overmorgen. Ondernemers zijn doeners en daar schuilt soms wel eens het gevaar van gebrek aan een grondige analyse. Het wordt ingewikkeld wanneer een strategisch thema op tafel komt waar de familie iets van moet vinden,. Vaak kiest men dan weer voor de drukte van de dag en zo schuift het thema op de lange baan.

Vooruitkijken en strategie bepalen

Met de juiste strategie borgt u de continuïteit van uw familiebedrijf. Het is zaak dat u op tijd achterhaalt waar de toegevoegde waarde van het bedrijf zit en waarom uw bedrijf bestaansrecht heeft. De markt dwingt u om tijdig vooruit te kijken.

Hoe ziet de marktpositie er over tien jaar uit? In welke richting beweegt de markt? Heeft u de juiste mensen in huis en weet u die ook te behouden? Wat is de invloed van de slag om consolidatie, digitalisering, automatisering en internationalisering in uw sector. Is uw familiebedrijf klaar voor de next step? Is de “next gen” klaar voor die volgende stap? En waar bestaat die dan uit? Het zijn essentiële vragen die een familie regelmatig als een hete aardappel doorschuift. Het is ook niet niks, dat schaakbord van de grote vraagstukken voor morgen en overmorgen.

Meer weten over hoe wij familiebedrijven bedienen? Bezoek onze pagina voor familiebedrijven!

Bezoek pagina

Laat u uitdagen en pak strategische vraagstukken op

De ervaring leert dat ondernemers en managers zo’n 95% van hun tijd aan dagelijkse business besteden. Aan strategische vraagstukken komt men niet toe. Maar als u het niet doet, wie dan wel? Een manager in loondienst zal zijn job nog elders kunnen kiezen. Uw familiebedrijf hoort bij u dus heeft u geen andere keuze dan zelf de strategische paragraaf op te lossen. Het is dan aan uw familieadviseur om u hierop uit te dagen. Praten over toegevoegde waarde raakt de continuïteit van het bedrijf en daarmee de aandeelhouders in hun familiedynamiek.

Doorvragen en leren van andermans ervaringen in een strategische sessie werkt verrijkend. Met een ervaren adviseur aan uw zijde komt een strategie discussie op tafel. Het begint er mee om over de toekomstige denkrichtingen te praten. De adviseur legt verbanden, stelt kritische vragen en toetst uw visie op haalbaarheid en realiteitszin. Aan meepraters heeft u niets. Zorg dat u een adviseur heeft die ruime ervaring heeft in strategische discussies met bedrijven die soortgelijke processen met succes doormaakten.

Het belang van innovatie

Uit onderzoek van het Erasmus Centre for Family Business blijkt dat familiebedrijven vanaf de derde generatie vaak onvoldoende investeren in R&D. Dit brengt hun continuïteit op lange termijn in gevaar. Wij zien R&D daarom als een van de belangrijkste drivers van bestaansrecht. Adviseurs moeten daarom actief naar uw ambities op het gebied van innovatie vragen en u waar nodig ondersteunen het doorrekenen van investeringen. Haak waar nodig een financieringsspecialist aan die u samen met u tot een passende financiering komt. Daarnaast moet uw adviseur u wijzen op mogelijke subsidies, fiscale investeringsfaciliteiten en mogelijke juridische valkuilen. Vanuit dat laatste oogpunt begeleiden we een adequate registratie en beveiliging van uw intellectueel eigendom. De combinatie van innovatie en ondernemerslust is vaak de echte drijver van succes.

Talent aantrekken en sleutelfunctionarissen behouden

Naast R&D is er bij de uitrol van strategie veel behoefte aan talent. Zonder instroom en behoud van talent komt uw familiebedrijf op termijn in de problemen. Maar de talentenvijver waaruit u vist, mag niet alleen beperkt blijven tot uw familie. Ondernemen is de dag van vandaag veel complexer dan in het verleden. Dat vraagt dus om de juiste mensen die u ook weet te behouden. Ondernemen is teamsport, ook bij u. Werknemers met een unieke mix van talenten en ervaring zijn bepalend voor uw continuïteit.

Lees ook: 'Het is geen schande als topman familiebedrijf van buiten komt'

De juiste adviseur verkent welke instrumenten er nodig zijn om de continuïteit van uw familiebedrijf op dit onderdeel te borgen. Als onderdeel van een goed strategisch plan helpt hij of zij u om uw sleutelfunctionarissen aan uw bedrijf te binden. Veel oplossingen zijn in de salarissfeer te zoeken en zijn daarmee in wezen onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket. In uitzonderlijke gevallen kunt u zelfs een pakket in de aandelen aan deze sleutel functionaris toekennen. Als multidisciplinaire adviesorganisatie kunnen wij u gedurende dit gehele traject ondersteunen.

Fusies & overnames

Tijdens de levenscyclus van uw familiebedrijf kunnen er verschillende mogelijkheden voorbijkomen om uw bedrijf uit te breiden door middel van overnames of om (een deel van) uw bedrijf te verkopen. Deze kansen kunnen een aanzienlijke impact hebben op uw bedrijf en verdienen een zorgvuldige afweging. Het WVDB-team voor M&A-vraagstukken is uitstekend uitgerust om u gedetailleerd inzicht te geven in de geboden kans, inclusief een inschatting van zowel de potentiële risico's als voordelen. Afgezien van advies over en een beoordeling van de zakelijke kansen, heeft ons M&A-team alle vaardigheden, ervaring en kennis om u door het hele proces te begeleiden. 

De kracht van executie

Hoe mooi de strategische plannen op de tekentafel ook mogen zijn, het gaat om de executie. Een goed plan met een slechte executie levert een waardeloos resultaat op. Kortom een plan zonder nagedacht te hebben over de daarbij horende executie is een droom. En ondernemingen worden niet gebouwd op dromen. Bij de uitrol van uw strategie in executie vindt u ons aan uw zijde om daarin mee te denken. Vaak gaat het daarbij om het financieel doorrekenen van plannen of het toetsen van de haalbaarheid. Goed ingeregelde KPI’s zijn belangrijke managementinformatie in de fase van uitvoering. Wij zijn uw partner als het gaat om het inzichtelijk maken van de executiekracht van uw plannen om te voorkomen dat dromen in nachtmerries eindigen.

WVDB Radar toetst uw strategie

Met de WVDB Radar maken wij alle vraagstukken inzichtelijk die voor u als ondernemer en voor uw onderneming van invloed zijn op het slagen van uw huidige strategie. Op basis van data over uw bedrijf brengen wij samen met u de aandachtspunten en risico’s, maar ook de kansen in beeld op allerlei gebieden: van innovatie en groei tot internationalisering en duurzaamheid. Het vertalen van de strategie (de why-vraag) naar de executie fase is een uitdaging voor ieder bedrijf. Die uitdaging wordt groter naarmate een bedrijf langer bestaat. Ingesleten paden worden immers zonder tijdige heroriëntatie elk jaar wat dieper. Dan kan de behoefte bestaan aan out-of-the-box ideeën of aanjagers die de zaak weer eens oplieren. Wij begeleiden dit soort processen graag, omdat de ervaring leert dat er zonder wrijving geen glans ontstaat.

Heeft u de eerste editie over structuur nog niet gelezen? Lees hoofdstuk 1: Familiebedrijven: het belang van een goede structuur

Wilt u graag uw strategie toetsen op basis van alle relevante onderdelen en risico’s? Of wenst u een specifiek advies op maat? Neem dan vrijblijvend contact op met Simon Van den Boomen, Adviseur Familiebedrijven bij WVDB Adviseurs Accountants via simonvandenboomen@wvdb.nl of bel hem via +31 (0)88 - 194 8259.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws