Brexit en btw: wees voorbereid!

Brexit en btw: wees voorbereid!
Belastingadvies 2 oktober 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (hierna: het VK) de Europese Unie verlaten. Het vertrek heeft echter nog niet geleid tot wijzigingen voor de btw. Er is namelijk een overgangsperiode van toepassing tot en met 31 december 2020. Gedurende deze overgangsperiode blijft het VK lid van de Europese markt. Dit betekent dat leveringen van goederen door ondernemers uit het VK nog kwalificeren als intracommunautair handelsverkeer voor btw-doeleinden.  

Na de overgangsperiode zal het VK niet langer lid zijn van de Europese markt en zal zij worden aangemerkt als derde land. Dit leidt tot een andersoortige btw-kwalificatie van transacties met ondernemers uit het VK. De leveringen van goederen door deze ondernemers moeten vanaf dat moment worden in- en uitgevoerd bij de douane. Dit heeft tot gevolg dat ingeval van invoer er btw verschuldigd is bij de douane. De btw die u verschuldigd bent bij de douane, kan pas op moment van aangifte in aftrek worden gebracht. Dit zorgt ervoor dat de btw voorgefinancierd moet worden, wat een liquiditeitsnadeel kan opleveren.

Artikel 23 vergunning aanvragen

Om dit nadeel te voorkomen kan een ‘artikel 23 vergunning’ worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Deze vergunning zorgt ervoor dat de btw die u verschuldigd bent wegens invoer, kan worden verlegd naar het moment van aangifte. Op deze manier kan de invoer btw worden aangegeven op moment van aangifte, waarna de btw in dezelfde aangifte in aftrek kan worden gebracht. Let op! Indien u een artikel 23 vergunning wenst, dient deze vóór 15 oktober 2020 te worden aangevraagd bij de belastingdienst.

BTW kwalificatie Noord-Ierland

Voor Noord-Ierland geldt overigens een aparte regeling. Noord-Ierland zal namelijk nog na 1 januari 2021 onderdeel zijn van de Europese markt. Dit heeft tot gevolg dat transacties met ondernemers uit Noord-Ierland blijven kwalificeren als intracommunautair handelsverkeer. Hiervoor is tot dusver geen artikel 23 vergunning nodig. Mogelijk kan deze aparte regeling in de toekomst nog wijzigen.

Conclusie

Aangezien de Brexit nadert, is het van belang om tijdig voorbereid te zijn om vervelende verassingen te voorkomen. Het is daarom aan te bevelen om tijdig een artikel 23 vergunning aan te vragen. Bovendien kunt u op www.brexitloket.nl meer informatie vinden en de Brexit Impact Scan doen om na te gaan of u klaar bent voor een naar alle waarschijnlijkheid harde Brexit.

Indien u in dit kader meer informatie of assistentie wenst, dan kunt u uiteraard contact opnemen met btw-specialist Gabriela van der Sijde via gabrielavandersijde@wvdb.nl of  via +31 881 947 785.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws