Brexit nu echt een feit: wat zijn de gevolgen op het gebied van btw en douane?

Brexit nu echt een feit: wat zijn de gevolgen op het gebied van btw en douane?
Belastingadvies 12 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is er een einde gekomen aan de overgangsperiode: het Verenigd Koninkrijk (VK) maakt geen onderdeel meer uit van de Europese markt. Dit betekent dat het VK vanaf nu kwalificeert als ‘derde land’. Dit heeft btw- en douanegevolgen voor handel met het VK. Wij raden u daarom aan om te beoordelen of de Brexit van invloed is op uw onderneming. In dit bericht worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet en leest u wat u kunt doen.

Verkoop van goederen aan het VK

Aangezien het VK vanaf heden kwalificeert als derde land, kwalificeert de verkoop en transport van goederen aan ondernemers in het VK, behoudens Noord-Ierland, niet meer als een intracommunautaire levering, maar als een export (uitvoer) in Nederland en import (invoer) in het VK. U krijgt te maken met douaneverplichtingen. Ditzelfde geldt als u goederen verkoopt en verstuurt naar particuliere afnemers in het VK.

Het is afhankelijk van de overeengekomen leveringsconditie of u of uw afnemer de btw moet afdragen in het VK. Indien u als verkoper de btw moet afdragen, moet u zich in het VK registreren voor btw-doeleinden. Bovendien bent u in het VK verplicht tot het doen van een invoeraangifte, waardoor er mogelijk douanerechten verschuldigd zijn. U kunt de invoeraangifte zelf indienen, maar hiervoor moet u beschikken over speciale software en over een geldig VK EORI nummer.

Inkoop van goederen vanuit het VK

De inkoop van goederen uit het VK, behoudens Noord-Ierland, die naar Nederland worden verstuurd kwalificeert niet meer als een intracommunautaire verwerving, maar als een import (invoer) in Nederland. Het is afhankelijk van de overeengekomen leveringsconditie of u of uw leverancier de invoer-btw moet afdragen in Nederland. Indien u als koper de btw moet afdragen, kunt u mogelijk een artikel 23-vergunning aanvragen, zodat de btw niet direct bij invoer maar later via de reguliere btw-aangifte voldaan kan worden. Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar ons eerdere nieuwsbericht. Ook bent u verplicht tot het doen van een invoeraangifte, waardoor er mogelijk douanerechten verschuldigd zijn

Dienstverlening

Bovendien is de btw-kwalificatie van dienstverlening gewijzigd. Indien u als ondernemer een dienst verricht ten behoeve van een ondernemer in het VK (B2B), betreft het niet langer een intracommunautaire dienst, maar een dienst welke ‘out of scope’ is voor de btw. Dit heeft gevolgen voor de btw-aangiften, omdat deze ‘out-of-scope’ diensten niet meer in de btw-aangiften en Opgaven ICP verantwoord moeten worden.

Verricht u digitale diensten aan particuliere afnemers (B2C) in de UK? Dan kunt u geen gebruik meer maken van de Mini One Stop Shop regeling zoals die in de EU van toepassing is. Dit betekent dat u zich moet registreren in het VK voor btw-doeleinden en daar periodiek btw-aangiften moet indienen.

Handelsakkoord

Met ingang van 1 januari 2021 gaat het handelsverdrag tussen de EU en het VK in voorlopige werking. Dit betekent dat bij import van goederen er een wederzijdse verlaging is van douanerechten naar 0%. Voorwaarde daarbij is dat de goederen van preferentiële EU- of VK-oorsprong zijn.

Wat kunt u doen?

Kortom, het is van belang om in kaart te brengen of bovenstaande wijzigingen van invloed zijn op uw btw-positie. Indien dat het geval is, is het met name van belang om de invoer- en uitvoeraangiften te organiseren bij de in- en verkoop van goederen. Gezien de complexiteit van dergelijke aangiften is het raadzaam deze uit te besteden aan een douane expediteur. Ten slotte is het van belang om te beoordelen of de btw-kwalificatie van uw dienstverlening is gewijzigd.

Indien u in dit kader meer informatie of assistentie wenst, dan kunt u uiteraard contact opnemen met Gabriela van der Sijde via +31 881 947 785 of via gabrielavandersijde@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws