Brexit: stand van zaken internationale arbeid

Brexit: stand van zaken internationale arbeid
Belastingadvies 12 november 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (hierna: het VK) de Europese Unie (hierna: de EU) verlaten. Hierbij is overgangsrecht getroffen waardoor de Brexit effectief nog geen gevolgen heeft op het internationale verkeer tussen het VK en de EU. Verwachting is dat dit overgangsrecht op 31 december 2020 zal aflopen, waardoor bedrijven en personen per 1 januari 2021 wel geraakt zullen worden door de (potentieel vergaande) gevolgen van de Brexit. Wat zal de impact zijn op de internationale arbeidskrachten en directieleden die actief is op de lijn Nederland-VK?

Tot eind van het jaar zal de Brexit niet leiden tot enige gevolgen op het gebied van internationaal verkeer tussen het VK en de EU. Bovendien mogen onderdanen van de EU en het VK tot eind van het jaar nog steeds vrij het VK en de EU in- en uitreizen en aldaar werkzaamheden verrichten. Wanneer het overgangsrecht per 1 januari 2021 afloopt zal dit echter anders zijn. Hieronder treft u een overzicht van de meest belangrijke aandachtspunten in het kader van personeel, gebaseerd op de huidige situatie waarbij geen akkoord over de uittreding is bereikt (het zogenaamde harde Brexit scenario).

Immigratie

Op basis van het overgangsrecht kan een VK-onderdaan na 31 december 2020 alleen in Nederland blijven wonen en werken indien de juiste documentatie aangevraagd is bij de IND. Voor personen die reeds voor 1 januari 2021 in Nederland wonen en/of werken kan een eenvoudige procedure worden gevolgd om de benodigde documenten te krijgen. Zij kunnen een zogenaamd ‘Residence document Withdrawal Agreement’ aanvragen. Voor alle VK-onderdanen die per 1 januari 2021 naar Nederland willen komen voor wonen en/of werken dient de reguliere immigratieprocedures bij de IND worden gevolgd. Deze personen dienen de procedures vanuit het buitenland af te wachten en mogen pas naar Nederland reizen wanneer zij de daarvoor benodigde documenten hebben ontvangen.

Voor Nederlanders die momenteel in het VK wonen en/of werken geldt dat zij voor 1 januari 2021 een aanvraag bij de autoriteiten van het VK moeten doen voor het mogen verblijven en werken in het VK. Personen die langer dan 5 jaar in het VK hebben gewoond kunnen de ‘settled status’ aanvragen. Daarbij moet met documenten worden onderbouwd hoe lang de betreffende persoon al in het VK verblijft. Personen die korter dan 5 jaar in het VK hebben gewoond dienen hiervoor een pre-settled status aan te vragen. Dit dient na de periode van 5 jaar te worden omgezet in de ‘settled status’. Voor alle EU-onderdanen die per 1 januari 2021 naar het VK willen komen voor wonen en/of werken geldt dat het momenteel onzeker is of en zo ja wat hiervoor geregeld moet worden. Indien het harde Brexit scenario zich gaat voordoen dan zal de overheid van het VK nog een besluit moeten nemen of het EU-onderdanen is toegestaan om te wonen en/of werken in het VK.

Sociale zekerheidspositie

Tot en met 31 december 2020 geldt dat de sociale zekerheidsposities van individuen werkend op de lijn Nederland-VK wordt bepaald door een EU-verordening. Het is onduidelijk hoe de sociale zekerheidspositie van deze personen er na een harde Brexit wordt bepaald. Mogelijk kan dan gebruik worden gemaakt van het oude bilaterale sociale zekerheidsverdrag dat in 1954 tussen Nederland en het VK is afgesloten. De Nederlandse en Britse overheid hebben echter aangegeven dat zij van mening zijn dat dit verdrag niet van toepassing zal zijn – behoudens uitzonderlijke situaties die nu ook buiten het bereik van de EU-verordening vallen. De sociale zekerheidsautoriteiten lijken deze lezing te gaan volgen. In dat geval zal er worden teruggevallen op lokale wetgeving met als mogelijk gevolg dubbele verzekeringsplicht of dubbele niet-verzekeringsplicht, met alle negatieve gevolgen van dien.

Volledigheidshalve merken wij op dat de Nederlandse sociale zekerheidsautoriteiten alleen nog A1-verklaringen voor dit soort situaties afgeeft met als uiterlijke einddatum 31 december 2020.

Arbeidsrecht

Momenteel wordt op basis van EU-regels bepaald door welk arbeidsrecht een arbeidsovereenkomst wordt beheerst. Bij een harde Brexit zullen deze regels niet meer van toepassing zijn, waardoor op basis van lokale regels moet worden vastgesteld of het Nederlandse of het Engelse arbeidsrecht van toepassing is. Door toepassing van lokale regels kan mogelijk een mismatch tussen Nederland en het VK ontstaan.

Daarnaast is per 1 maart 2020 in Nederland de meldplicht ingegaan. De meldplicht geldt voor werkgevers die elders in de EER of Zwitserland gevestigd zijn en tijdelijk met eigen personeel in Nederland gaan werken. Wij verwijzen hiervoor ook naar deze eerdere artikelen op onze website (klik hier en hier). Wanneer het Brexit overgangsrecht afloopt vervalt de meldplicht voor werkgevers die in het VK gevestigd zijn.

Belastingen en andere zaken

Belastingheffing is lokaal geregeld, waar bij het heffingsrecht over arbeids- en directieinkomen op de lijn Nederland-VK wordt verdeeld op basis van het bilaterale belastingverdrag dat tussen Nederland en het VK is afgesloten. Dit verdrag zal uiteraard ook na de Brexit onverminderd van toepassing blijven, dus hierin gaat niks veranderen.

Wel zijn er andere zaken waarnaar gekeken moet worden. Zo is het op dit moment nog mogelijk om voor een onbeperkte periode in Nederland auto te rijden op basis van een Engels (EU) rijbewijs. Per 1 januari 2021 zal dit vermoedelijk gaan veranderen, waarbij in het slechtste scenario mensen met een Engels rijbewijs een Nederlands rijbewijs moeten halen om hier voor een langere periode auto te mogen rijden. Voor nu is het afwachten tot de Nederlandse overheid en het RDW hier meer duidelijkheid over geven.

Mocht u behoefte hebben aan nadere informatie over de (mogelijke) impact van de Brexit op uw internationale workforce, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Vera Vissers via veravisser@wvdb.nl of +31 88 194 8024

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws