An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

BTW Quick fixes voor grensoverschrijdend Europees handelsverkeer (per 1 januari 2020)

Belastingadvies 10 december 2019 4 min. leestijd

De Europese Unie (EU) wil de btw-heffing in het Europese handelsverkeer harmoniseren, vereenvoudigen en fraudebestendiger maken door een viertal “quick fixes” in te voeren in alle EU lidstaten. Deze viertal maatregelen zullen per 1 januari 2020 in werking treden.

 

Let op! De quick fixes zien enkel op Europese intracommunautaire goederenleveringen (ICL’s).

 

Quick fixes

Verplicht gebruik btw-identificatienummer

Wanneer je als ondernemer een ICL verricht, kunt u het btw-nultarief toepassen mits de goederen zijn vervoerd naar een andere lidstaat én aan een btw-ondernemer worden geleverd. Om het btw-nultarief te kunnen toepassen, dient u vanaf 1 januari 2020 verplicht over het geldige btw-identificatienummer van de afnemer te beschikken. Daarnaast dient u een juiste Opgaaf Intracommunautaire Prestaties in te dienen. Wij adviseren u om de btw-identificatienummers van uw afnemers vast te leggen in de administratie en de btw-identificatienummers periodiek te controleren in het VIES-systeem van de Europese Unie. Bewaar een kopie van de btw-verificatie in uw administratie. Beschikt u niet over het geldige btw-identificatienummer of wordt geen juiste Opgaaf ICP gedaan, dan vindt het btw-nultarief geen toepassing en is btw verschuldigd.

 

Bewijs toepassing btw-nultarief (ICL)

Wanneer u als ondernemer een ICL verricht, kan het btw-nultarief worden toegepast. Een voorwaarde hiervoor is dat onderbouwd kan worden dat de goederen zijn verzonden naar een andere lidstaat. Dit kan aan de hand van de huidige bewijsvoering, maar vanaf 1 januari 2020 kan dit ook door middel van het “weerlegbare bewijsvermoeden”. Dit betreft een nieuwe manier van bewijsvoering die in iedere lidstaat voldoet om het vervoer te onderbouwen. U dient dan te beschikken over een tweetal niet-tegenstrijdige documenten. Dit zijn ten minste twee A-documenten of één A- en één B-document. Het gaat dan bijvoorbeeld om: (A) ondertekende CMR, vervoersfactuur, (B) verzekeringsdocumenten, bankafschrift betaling vervoer, ontvangstbevestiging entrepothouder. Daarnaast dient u te beschikken over een afhaalverklaring van de afnemer, indien de afnemer het vervoer van de goederen regelt. Kunt u het gevraagde bewijs niet leveren, dan vindt het btw-nultarief geen toepassing en is btw verschuldigd.

 

Voorraad op afroep (“call-off stock”)

Wanneer u als ondernemer goederen overbrengt naar een andere lidstaat, dan wordt dit als een fictieve intracommunautaire levering (ICL) en verwerving (ICV) aangemerkt. U dient zich in dat geval te registreren voor de btw in de andere lidstaat. Met de komst van de quick fixes wordt dit voorkomen. Indien op moment van overbrenging duidelijk is wie de afnemer zal zijn in de andere lidstaat, dan wordt de overbrenging ‘weggedacht’ en de intracommunautaire transactie uitgesteld naar het moment dat de afnemer de goederen heeft opgehaald. In dat geval geeft u een ICL aan in het land van vertrek en de afnemer een intracommunautaire verwerving in de andere lidstaat.

 

Regeling inzake ketentransacties

Bij ketentransacties worden goederen grensoverschrijdend binnen de EU van de eerste leverancier rechtstreeks naar de laatste afnemer in de keten verzonden. Aan één van de transacties kan het vervoer worden toegerekend. Dit is lastig te bepalen wanneer de tussenhandelaar het vervoer regelt. Deze quick fix voorziet in deze situatie in het toewijzen van het vervoer aan een bepaalde transactie in de keten. Hoofdregel is dat het vervoer toe te rekenen is aan de levering aan de tussenhandelaar. Degene die levert aan de tussenhandelaar verricht de ICL in de lidstaat van vertrek en de tussenhandelaar verricht de ICV in de lidstaat van aankomst. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering, indien de tussenhandelaar het btw-identificatienummer van de lidstaat van vertrek van het intracommunautaire vervoer overhandigt.

 

Klik hier voor meer informatie over de vier maatregelen.

 

Conclusie

De vier quick fixes hebben invloed op de dagelijkse gang van zaken van ondernemers die goederen leveren aan afnemers binnen de EU. Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het van belang om te bepalen of u voldoet aan de toekomstige btw-wetgeving. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Anton van Dijk.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws