Btw-vrijstelling collectief vermogensbeheer: nieuw besluit over 'bijzonder overheidstoezicht'

Belastingadvies 28 mei 2019 3 min. leestijd

De vrijstelling van btw voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen vereist dat:

 

  • sprake is van financiering door meerdere deelnemers;
  • de inleg wordt belegd volgens het beginsel van risicospreiding; en
  • het beleggingsrisico wordt gedragen door meerdere deelnemers.

Daarnaast moet sprake zijn van ‘bijzonder overheidstoezicht’. Dit toezicht kan ofwel op het niveau van het fonds plaatsvinden of op het daarin belegde vermogen.

 

Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd, waarin is bepaald hoe dit overheidstoezicht wordt ingevuld. In het besluit wordt onder andere bevestigd dat het toezicht kan plaatsvinden via de vergunning van de fondsbeheerder.

 

Naar de mening van de Staatssecretaris voldoen de volgende vergunningsvormen voor bijzonder overheidstoezicht.

 

a.    (Beheerders) van instellingen voor collectieve belegging in effecten die vergunningplichtig zijn op grond van artikel 2:65 of 2:69b Wft.
b.   Beleggingsinstellingen die vallen onder licht toezicht op grond van artikel 2:66a Wft.
c.   Interne fondsen van verzekeraars vallend onder toezicht van DNB en AFM op verzekeraars.
d.   Interne fondsen in een master-feederbeleggingsstructuur vallend onder financieel toezicht op de extern opererende feederbeleggingsinstelling of feeder-icbe.
e.    Pensioenfondsen.

 

  

Volgens het besluit voldoet een vergunning op grond van artikel 2:96 Wft niet, aangezien deze vergunning ziet op individueel vermogensbeheer. Hetzelfde geldt voor bankvergunningen voor individueel vermogensbeheer.

Het besluit kan grote gevolgen hebben voor de btw-vrijstelling bij beheer van vermogens van VBI’s. De Hoge Raad zal in een lopende procedure gaan uitmaken of het gelijk al dan niet aan de Staatssecretaris is. Zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen wij u uiteraard op de hoogte.

 

Twijfelt u of u voldoet de voorwaarden voor de btw-vrijstelling? Of krijgt u onverwachts btw in rekening gebracht van uw vermogensbeheerder? Neem dan contact op met één van de collega’s van het btw-team.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws