An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Corona vraagt om creatieve verzuimbegeleiding

Corona vraagt om creatieve verzuimbegeleiding
HR Advies 30 april 2020 3 min. leestijd

Corona vraagt om creatieve verzuimbegeleiding

Voor veel ondernemers in Nederland ligt de prioriteit op dit moment bij hoe als werkgever om te gaan met het coronavirus. Ook in deze tijd is het zeer belangrijk om bij een verzuimende werknemer te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Hoe gaat u als werkgever om met de verzuimbegeleiding van (deels) arbeidsongeschikte werknemers? Wij zetten graag een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

Verzuimbegeleiding

Ook al bevinden we ons op dit moment in de coronacrisis, de WVP verplicht u als werkgever om de benodigde stappen zet in de verzuimbegeleiding van uw (deels) arbeidsongeschikte werknemer. Dit betekent dat u de afspraken zoals deze gemaakt zijn in bijvoorbeeld een Plan van Aanpak of aangegeven zijn door de bedrijfsarts zo veel als mogelijk dient na te komen. Dit kan om een creatieve aanpak vragen zoals het houden van een evaluatiegesprek via FaceTime, WhatsApp videobellen of Skype.

Re-integratieactiviteiten

Wanneer u een arbeidsongeschikte werknemer heeft die voor de crisis al (deels) aan het re-integreren was op het werk maar uw personeel op dit moment thuis werkt, overleg dan met uw werknemer om deze re-integratie activiteiten ook zo veel mogelijk vanuit huis te doen. Mogelijk zijn er andere werkzaamheden die de werknemer vanuit huis op zou kunnen pakken om de re-integratie te bevorderen.

Indien het geheel niet mogelijk is om de werknemer vanuit huis te laten re-integreren, bespreek dit dan met uw werknemer en leg samen de afspraken goed vast in bijvoorbeeld een (Evaluatie) Plan van Aanpak, door te beschrijven welke activiteiten wel en niet uitgevoerd kunnen worden en om welke reden.

Arbodienst

Ook de periodieke afspraken bij de Arbodienst conform de WVP dienen zo veel als mogelijk door te blijven gaan. Op dit moment opereren de meeste bedrijfsartsen of verzuimbegeleiders bij de Arbodiensten op afstand en zullen de afspraken door middel van (video)bellen plaatsvinden.

Verzuimdossier

Onder de WVP blijft het belangrijk afspraken tussen werkgever en werknemer samen goed schriftelijk vast te leggen. Indien het noodzakelijk is dat documenten ondertekend worden (zoals een Plan van Aanpak of Eerstejaarsevaluatie) maar er is geen printer tot de beschikking, maak dan bijvoorbeeld gebruik van digitale ondertekening of vraag duidelijk schriftelijk akkoord aan uw werknemer per mail.

UWV coulance

Op 31 maart 2020 heeft het UWV aangegeven dat zij bij het beoordelen van de re-integratie inspanningen coulant zal zijn, maar ook tijdens de coronacrisis zal het UWV de verplichte inspanningen vanuit de WVP inhoudelijk en op tijdigheid blijven beoordelen. Dit betekent dat zij streng zal kijken naar de redenen die aangevoerd worden voor het niet voldoen aan de inspanningen tijdens de coronacrisis. Het opleggen van een loonsanctie kan ook nu nog steeds plaatsvinden.

Ziekmelden tijdens corona

Wanneer uw werknemer tijdens het coronavirus thuisblijft met milde klachten, betekent dit niet zonder meer een registratie als ziekmelding. Houd goed in de gaten dat wanneer een werknemer het werk niet kan uitvoeren als gevolg van ziekte, er dan een ziekmelding gedaan kan worden.

 

Heeft u vragen over verzuimbegeleiding of ziekmeldingen tijdens het coronavirus? Neem dan contact op met een van onze HR Adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws