Coronatest en/of -vaccinatie: onderdeel van het Arbobeleidsplan?

Coronatest en/of -vaccinatie: onderdeel van het Arbobeleidsplan?
HR Advies 28 april 2021

Als vervolg op het eerdere artikel inzake thuiswerken, informeren wij u in dit artikel verder over het Arbobeleidsplan. Als werkgever heeft u een zorgplicht voor uw werknemers en bent u verantwoordelijk voor een (thuis)werkplek die voldoet aan de eisen vanuit de Arbowet. Binnen een Arbobeleidsplan kunt u mogelijk kosten van Arbovoorzieningen (gericht) vrijstellen indien u aan een aantal voorwaarden voldoet. Wij nemen u graag mee in de mogelijkheden.

Arbobeleidsplan

Als werkgever streeft u naar optimale arbeidsomstandigheden voor alle werknemers in uw organisatie. Het is belangrijk dat uw werknemers op een veilige en gezonde manier het werk kunnen verrichten. In het Arbobeleidsplan zet u als werkgever uiteen hoe u komt tot deze veilige en gezonde (thuis)werkplek. Het beleidsplan dient in elk geval te bestaan uit:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • Ziekteverzuimbeleid (arbodienst / bedrijfsarts);
  • Bedrijfshulpverlening (BHV);
  • Preventiemedewerker;
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO); en
  • Voorlichting over veilig en gezond werken.

Arbovoorzieningen

Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die voortvloeien uit de voorschriften die passen binnen uw Arbobeleidsplan. Voorbeelden van Arbovoorzieningen zijn een bureau(stoel) op de (thuis)werkplek, een veiligheidsbril voor een lasser, speciaal beschermende werkkleding, een verplichte medische keuring of een griepprik in het kader van verzuimpreventie.

Werkkostenregeling

Indien u een Arbovoorziening voor uw werknemer vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, is deze gericht vrijgesteld. Wel is het hierbij van belang dat de Arbovoorziening samenhangt met uw verplichtingen op grond van de Arbowet. Ook dient de werknemer van deze voorziening (gedeeltelijk) gebruik te maken in de werkruimte en betaalt hij geen eigen bijdrage. Wanneer bepaalde voorzieningen vanuit het Arbobeleidsplan van uw organisatie verplicht zijn, bijvoorbeeld een bureaustoel of veiligheidsbril, kunt u deze onbelast verstrekken aan de werknemer.

Voorzieningen die niet noodzakelijk zijn en geen relatie hebben met uw Arbobeleidsplan vormen in beginsel belast loon. U heeft dan nog wel de mogelijkheid om de vergoeding als eindheffingsloon aan te wijzen en ten laste van de vrije ruimte te brengen, mits voldaan is aan de gebruikelijkheidstoets. Let op, indien de vrije ruimte wordt overschreden, betaalt u als werkgever 80% eindheffing.

Coronatest of -vaccinatie

De corona(snel)test kan gezien worden als een geneeskundige keuring in het kader van preventie- en verzuimbeleid bij een werkgever. Ook een vrijwillige coronavaccinatie kan onderdeel zijn van het preventie- en verzuimbeleid, zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij een griepprik. Indien wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden van een Arbovoorziening, kunt u de kosten die gerelateerd zijn aan een corona(snel)test of -vaccinatie gericht vrijstellen en onbelast aan uw werknemers vergoeden. Let op! Dit kan alleen als u de corona(snel)test of -vaccinatie opneemt in uw Arbobeleidsplan.

 

Meer weten? Neem gerust contact op met Shanon Schilders via shanonschilders@wvdb.nl of bel haar via +31 881 947 726. Wij zijn u graag van dienst.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws