De bedrijfsopvolgingsregeling en verhuurd vastgoed, het kan!

De bedrijfsopvolgingsregeling en verhuurd vastgoed, het kan!
Familiebedrijven, Vastgoed 26 februari 2020 2 min. leestijd

Indien sprake is van een onderneming dan kan deze met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling fiscaal vriendelijk worden overgedragen aan de toekomstige bedrijfsopvolger(s). Of sprake is van een onderneming, is afhankelijk van verschillende omstandigheden.

 

Regelmatig komt het voor dat er ondernemingen worden overgedragen die voor een groot deel bestaan uit vastgoed. Helaas zijn deze overdrachten vaak onderwerp van discussie, omdat het antwoord op de vraag of de verhuur c.q. ontwikkeling van vastgoed als onderneming kan worden gezien verschillend wordt beantwoord.

 

De algemene tendens is dat sprake is van het drijven van een (vastgoed)onderneming wanneer “de te verrichten arbeid of de verrichte arbeid qua aard en omvang meer heeft omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is, met als doel het behalen van een rendement dat het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaat”. U kunt zich wellicht voorstellen dat het antwoord hierop per onderneming verschillend en daarmee zeer casuïstisch is. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de activiteiten die worden verricht ten aanzien van de verhuur c.q. ontwikkeling, wie deze activiteiten verricht, welke kosten hiermee gemoeid gaan, wat de behaalde rendementen zijn, etc.

 

Onlangs is door het Hof van Amsterdam opnieuw in het voordeel van de (vastgoed)ondernemer beslist. In onderhavige casus werd de verhuur van een pand, dat door een andere onderneming in gebruik is als hotel, aangemerkt als het drijven van een (vastgoed)onderneming. Deze uitspraak laat opnieuw zien dat verhuur c.q. ontwikkeling van vastgoed wel degelijk gezien kan worden als een onderneming waarop een eventuele BOR van toepassing is.

 

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met Arjen Keijbets of Mathieu Neve. Uiteraard houden wij u van eventuele verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws