De laatste btw-aangifte van 2020: de belangrijkste aandachtspunten

De laatste btw-aangifte van 2020: de belangrijkste aandachtspunten
Belastingadvies 19 januari 2021

In de laatste btw-aangifte van het jaar moet naast de reguliere verplichtingen ook rekening gehouden worden met een aantal bijzonderheden. Zo moet in deze aangifte de eventuele BUA-correctie worden opgenomen en moet mogelijk een btw-correctie gemaakt worden vanwege privégebruik van de zakelijke auto. Bovendien moet de definitieve pro rata aftrek en herziening van btw op roerende en onroerende zaken worden bepaald.

Indien blijkt dat er teveel of te weinig btw is betaald of terugontvangen in eerdere btw-aangiften dan moet er een suppletie ingediend worden. Hieronder hebben we de meest voorkomende aan te brengen correcties beschreven.

BUA-regeling

De BUA-correctie is gebaseerd op het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA). De aftrek van btw is uitgesloten op kosten met een gemengd karakter (zakelijk/privé) zoals personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken, giften en kantine (verstrekken van spijzen en dranken tegen gereduceerd tarief). Geen aftrek van btw is toegestaan indien de totale kosten per persoon of relatie per boekjaar meer bedragen dan € 227,-- exclusief btw.

Voorbeelden van verstrekkingen zijn onder andere het kerstpakket, bezoek aan wedstrijden (skybox), bedrijfsfeest, gratis koffie/thee op de werkplek, privégebruik computer, telefoon, etc.

Privégebruik auto

Indien de auto van de zaak ook voor woon-/werkverkeer of andere privédoeleinden wordt gebruikt zal een correctie moeten worden gemaakt voor de btw op het privégebruik. Indien het werkelijke privégebruik in 2020 niet specifiek is bijgehouden moet een correctie worden aangegeven op grond van het forfait. Voor de eerste vijf jaren dat de auto wordt gebruikt betekent dat een correctie van 2,7% over de cataloguswaarde inclusief btw en bpm. Na deze vijf jaar mag worden uitgegaan van een forfait van 1,5% over deze waarde.

Suppletie omzetbelasting

Komt u tot de constatering dat u in eerdere tijdvakken te veel of te weinig btw heeft afgedragen, dien dan zo spoedig mogelijk een suppletie omzetbelasting in. Op die manier voorkomt u dat de Belastingdienst het na te heffen bedrag verhoogt met boetes en rente. Voor correcties tot € 1.000,-- hoeft geen aparte suppletie ingediend te worden, deze kunnen in de eerstvolgende aangifte worden verwerkt.

Indien u in dit kader meer informatie of assistentie wenst, dan kunt u uiteraard contact opnemen met btw-specialist Jasper van den Berg via +31 881 948 436 of via jaspervandenberg@wvdb.nl.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws