De omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting & herziening van btw bij zonnepanelen

De omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting & herziening van btw bij zonnepanelen
Belastingadvies 24 januari 2020 3 min. leestijd

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe kleineondernemersregeling (hierna: KOR), namelijk de omzet gerelateerde vrijstelling van de omzetbelasting (hierna: OVOB).

 

Vóór 2020 bestond de KOR uit een vermindering van het te betalen bedrag aan btw. Vanaf 2020 geldt een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling voor in Nederland gevestigde ondernemers met een omzetgrens van niet meer dan € 20.000,-- in een kalenderjaar. Wanneer u de OVOB toepast, bent u geen btw verschuldigd over uw omzet. U krijgt als hoofdregel direct ontheffing voor de administratieve verplichtingen. Dit betekent dat u geen btw meer aan uw klanten berekent, geen facturatieplicht en aangifteplicht heeft en ook geen btw-administratie hoeft te voeren.

 

Herziening van btw & zonnepanelen

Door toepassing van de OVOB kunt u geen btw meer in aftrek brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat u de in aftrek gebrachte btw op investeringen uit eerdere jaren moet herzien. De reden hiervan is dat door aanmelding voor de OVOB de belastingdienst ervan uit gaat dat u enkel btw-vrijgestelde prestaties verricht.

 

De herziening van de in aftrek gebrachte btw op investeringen uit eerdere jaren kan echter achterwege blijven indien het totale bedrag van de herziening minder dan € 500,-- bedraagt en de herziening het gevolg is van het aan- of afmelden voor de OVOB. De herzieningsperiode voor roerende investeringsgoederen betreft 5 jaar en voor onroerende investeringsgoederen 10 jaar. Dit heeft tot gevolg dat voor roerende investeringsgoederen de investeringsbtw voor 1/5e deel per jaar in aanmerking wordt genomen en voor onroerende investeringsgoederen 1/10e deel per jaar.

 

Let op! Door toepassing van de OVOB kan ook de in aftrek gebrachte btw op zonnepanelen worden herzien, tenzij de herziening minder dan € 500,-- bedraagt en de herziening het gevolg is van het aan- of afmelden van de OVOB. De herzieningsperiode voor niet-geïntegreerde zonnepanelen betreft 5 jaar. De herzieningsperiode voor geïntegreerde zonnepanelen betreft 10 jaar.

 

Rekenvoorbeelden 

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

In 2016 koopt u niet-geïntegreerde zonnepanelen voor een bedrag van € 11.000,-- (exclusief btw). De btw op zonnepanelen heeft u in dat jaar teruggevraagd en ontvangen. Per 1 januari 2020 past u de OVOB toe. In dat geval dient u de btw op zonnepanelen voor 1/5e deel te herzien in het jaar 2020. Dit bedraagt (€11.000,-- * 21%) * 20% = € 462,--.

 

Aangezien dit bedrag minder dan € 500,-- bedraagt en de herziening het gevolg is van het aanmelden voor de OVOB, kan herziening achterwege blijven en hoeft u geen herzienings-btw af te dragen aan de belastingdienst.

 

Geïntegreerde zonnepanelen

In 2011 koopt u geïntegreerde zonnepanelen voor een bedrag van € 23.500,-- (exclusief btw). De btw op zonnepanelen heeft u in dat jaar teruggevraagd en ontvangen. Per 1 januari 2020 past u de OVOB toe. In dat geval dient u de btw op zonnepanelen voor 1/10e deel te herzien in het jaar 2020. Dit bedraagt (€ 23.500,-- * 21%) * 10% = € 493,50.

 

Aangezien dit bedrag minder dan € 500,-- bedraagt en de herziening het gevolg is van het aanmelden van de OVOB, kan herziening achterwege blijven en hoeft u geen btw af te dragen aan de belastingdienst.

 

Mocht u nog vragen hebben over de btw-gevolgen voor toepassing van de OVOB en/of de herziening van btw bij zonnepanelen, neem dan gerust contact op met één van onze btw-specialisten.

 

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws