De rekening voor het klimaat gaat naar de industrie

Belastingadvies 25 april 2019 3 min. leestijd

In 2015 is door 192 landen besloten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een resultaat van deze bijeenkomst was het alom bekende Klimaatakkoord van Parijs. In het Ontwerp van het Klimaatakkoord worden zeshonderd maatregelen aangekondigd waarmee Nederland in 2030 bijna de helft (49 procent) minder broeikasgassen zal gaan uitstoten ten opzichte van 1990.

 

De Nederlandse economie leunt hedendaags zwaar op fossiele brand- en grondstoffen. Door tijdig te beginnen met de omschakeling naar een duurzaam beleid worden grote schokken op een later tijdstip voorkomen. Door het Klimaatakkoord wordt bovendien beoogd de energienota van huishoudens te verlagen en komt de rekening van de klimaatplannen meer bij de industrie te liggen.

 

Op verzoek van de Minister van Economische Zaken hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau de maatregelen uit het Ontwerp van het Klimaatakkoord doorberekend. Hieruit bleek dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende waren om het beoogde resultaat te behalen. De rekening voor de klimaatmaatregelen zou vooral bij de burgers terechtkomen. Als gevolg hiervan heeft het kabinet een aantal nieuwe plannen gepresenteerd. Hiermee hoopt het kabinet de kosten op een rechtvaardigere manier te verdelen tussen de burger en de industrie, terwijl de doelstelling voor CO2-reductie wel behaald wordt.

 

Het kabinet beoogt dit doel te bereiken door onder andere een CO2-heffing in te voeren. Deze heffing komt bovenop het al bestaande systeem waar bedrijven betalen voor emissierechten. De opbrengst van de CO2-heffing zal gebruikt worden om de industrie te vergroenen. Er zal meer aandacht gegeven worden aan de tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s en oversubsidiëring van nieuwe elektrische auto’s wordt voorkomen. Ook wordt de energiebelasting voor burgers vanaf 2020 verlaagd.

 

Door de voorgestelde maatregelen gaat volgens Premier Rutte de energierekening voor de burgers omlaag en de lasten voor bedrijven omhoog.

 

Voor meer informatie over het Klimaatakkoord kunt u contact opnemen met Joris ten Brink

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws