Diensten van hoofdhuis aan vaste inrichting toch belast met btw

Diensten van hoofdhuis aan vaste inrichting toch belast met btw
Belastingadvies 15 maart 2021

Op 11 maart 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (HvJ) arrest gewezen in een zaak over de btw-belastbaarheid van diensten die een hoofdhuis aan een vaste inrichting verricht, de Danske Bank-zaak. Het HvJ oordeelt in deze zaak dat de diensten van een Deens hoofdhuis aan een Zweedse vaste inrichting wel onderworpen zijn aan de btw. Deze uitspraak lijkt niet in lijn met de Nederlandse uitleg en kan met name gevolgen hebben in situaties waarin er een beperkt recht op aftrek van btw bestaat.

In beginsel worden een hoofdhuis en vaste inrichting aangemerkt als één belastingplichtige voor de heffing van btw. De onderlinge prestaties tussen het hoofdhuis en de vaste inrichting bestaan voor de heffing van btw niet en worden dus niet belast met btw. Het HvJ heeft in een eerder arrest echter geoordeeld dat een hoofdhuis en vaste inrichting in sommige gevallen worden aangemerkt als afzonderlijke belastingplichtigen, waardoor de onderlinge prestaties wel zichtbaar en wel belastbaar zijn voor de btw. Dit is volgens het HvJ het geval indien het hoofdhuis buiten de Europese Unie is gevestigd en prestaties verricht aan een vaste inrichting die in een EU-lidstaat onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid btw.

HvJ Danske Bank

In het Danske Bank-arrest wordt de lijn van dat eerdere arrest voortgezet. Het arrest betreft het hoofdkantoor van Danske Bank in Denemarken en een filiaal van Danske Bank in Zweden. Het hoofdkantoor verricht diensten aan het filiaal, waarbij de kosten in rekening worden gebracht aan het filiaal. Het hoofdkantoor maakt in Denemarken deel uit van een fiscale eenheid voor de btw. Volgens de Deense en Europese regelgeving kunnen enkel ondernemingen die in Denemarken gevestigd zijn, onderdeel uitmaken van een Deense fiscale eenheid btw. Het Zweedse filiaal van kan derhalve niet worden opgenomen in de Deense fiscale eenheid btw.

Doordat het hoofdhuis in een fiscale eenheid btw was opgenomen worden het hoofdhuis en de Zweedse vaste inrichting, in tegenstelling tot het uitgangspunt, wel als separate belastingplichtigen beschouwd. Vandaar dat prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting wel zichtbaar zijn voor de heffing van btw en dus belast zijn.

Nederlandse regelgeving btw en vaste inrichting

Op 18 december 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën een nieuw btw-besluit vaste inrichting gepubliceerd. Hierin bevestigd de staatssecretaris dat het eerdere arrest van het HvJ geen gevolgen heeft voor de Nederlandse praktijk. Volgens de Nederlandse btw-regelgeving maken zowel het hoofdhuis als de vaste inrichting immers deel uit van de fiscale eenheid btw. Dit is ook het geval indien het hoofdhuis in Nederland onderdeel uitmaakt van de fiscale eenheid btw en de vaste inrichting is gevestigd in een andere EU-lidstaat.

Dit besluit van de staatssecretaris lijkt niet verenigbaar met de uitspraak van het HvJ in het Danske Bank-arrest. Volgens het HvJ is immers sprake van twee afzonderlijke belastingplichtigen, die geen onderdeel kunnen uitmaken van dezelfde fiscale eenheid btw, waardoor onderlinge prestaties belastbaar zijn voor de btw. Het HvJ zegt in de Danske Bank zaak namelijk ook dat in een fiscale eenheid btw geen buitenlandse onderdelen opgenomen kunnen worden.

Het is de vraag hoe en of de staatssecretaris van Financiën het besluit weer aan zal passen en hoe deze HvJ uitspraak in de praktijk zal uitpakken. Feit is wel dat prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting sneller tot btw-heffing kunnen leiden. Met name in situaties waarin geen of een beperkt recht op aftrek van btw op kosten bestaat kan dit voor internationaal opererende bedrijven tot een extra kostenpost leiden omdat interne prestaties wel belast met btw kunnen zijn.

Heeft u een vaste inrichting of hoofdhuis in het buitenland? Dan is het Danske Bank-arrest mogelijk voor u van invloed. Mocht u vragen hebben over de impact van het arrest op uw situatie, neem dan gerust contact op met Patrick Vettenburg via patrickvettenburg@wvdb.nl of +31 881 948 543.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws