Een belastingcontrole steeds vaker een steekproef

Een belastingcontrole steeds vaker een steekproef
Belastingadvies 30 april 2020 2 min. leestijd

De tijd dat de belastingdienst bij een belastingcontrole de gehele administratie wilde inzien ligt al een tijdje achter ons. Steeds vaker wordt de statische steekproef gebruikt om een belastingcontrole efficiënt uit te kunnen voeren.

 

Steekproefonderzoeken kunnen betrekking hebben op de OB/LH/VPB. Vaak gaat het om de beoordeling van een specifiek onderdeel uit de belastingaangiften. Bijvoorbeeld: de juistheid van kosten, juistheid van de afgedragen loonheffingen, de geclaimde voorbelasting, juiste toepassing nultarief, etc. Een statistische steekproef wordt uitgevoerd met als doel om daaruit de bevestiging te krijgen dat de te controleren populatie aanvaardbaar is. Speciaal hiervoor geschreven analysesoftware bepaald willekeurig (aselect) welke transacties als steekproefpost worden aangewezen. Op basis van de grootte (materialiteit) van de onderneming en de controletolerantie (betrouwbaarheid) wordt het interval bepaald. Uit elk interval wordt 1 steekproefpost getrokken die beoordeeld moet worden.

 

Dan moet worden onderzocht of de geselecteerde steekproefposten uit de populatie kunnen worden goedgekeurd op basis van de achterliggende documenten. Is dit niet het geval dan moet bepaald worden hoe groot de fout is. Vervolgens wordt deze fout geëxtrapoleerd over de hele populatie. Immers, het doel van de steekproef is dat de steekproefuitkomst een oordeel geeft over de populatie als geheel.

 

Stel dat de steekproef ziet op de BTW en een intervalgrootte heeft van € 2.500,-- (uit de bak met mutaties wordt a-select uit elk interval 1 post getrokken). Alle mutaties worden achter elkaar gezet.

Indien één getrokken post fout is dan kost dat de klant € 2.500,-- ook al staat op de factuur maar € 10,-- btw. Hierdoor zijn de naheffingen vaak erg hoog. In geval van een loonkostencontrole doet zich ook het nadeel voor dat een geëxtrapoleerde fout niet verhaald kan worden op een werknemer, het is immers niet duidelijk welke euro’s nu exact fout waren.

 

Het goed opzetten van de steekproef, onderbouwen van de juistheid van de getrokken posten en bepalen van de grootte van de fout, is dan ook van groot belang om niet voor onverwachte verrassingen te komen te staan. In 2020 zal WVDB een workshop organiseren over de toepassing van de steekproef bij boekenonderzoeken door de belastingdienst. 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws