Een break van de hypotheek

Een break van de hypotheek
Belastingadvies 2 juli 2020

Heeft u moeite om de maandelijkse hypotheeklasten te kunnen betalen en overweegt u om samen met de geldverstrekker een betaalpauze in te lassen? Dan blijft de rente onder voorwaarden tot 1 september gewoon fiscaal aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe schulden voor de eigen woning voldoen aan een aantal voorwaarden om fiscaal aftrekbaar te zijn. Zo moet op de schuld een aflossingsverplichting rusten. Als u een betaalpauze inlast, voldoet u niet meer aan deze aflossingseis. U heeft dan immers gedeeltelijk niet meer afgelost.

Maximaal 6 maanden betaalpauze en start vóór september

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat onder bepaalde voorwaarden de schuld als eigenwoningschuld blijft aangemerkt ook al heeft u een betaalpauze ingelast wegens betalingsproblemen door de uitbraak van het Coronavirus. Let hierbij op dat de betaalpauze uiterlijk op 1 september 2020 moet ingaan en de betaalpauze niet langer mag duren dan zes maanden.

Terugval in arbeidsinkomen aantonen

Heeft u geld geleend voor uw eigen woning bij uw B.V. of een familielid dan moet u aantonen dat u een terugval in arbeidsinkomen heeft van tenminste 20% als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. Normaal gesproken moet de aflossingsachterstand per 31 december 2021 ingelopen zijn. Als dat niet mogelijk is, dan kunt u een nieuw aflossingsschema afspreken met uw geldverstrekker. Het nieuwe aflossingsschema moet uiterlijk op 1 januari 2022 ingaan.

Heeft u dus na 1 januari 2013 een hypotheek afgesloten voor uw eigen woning en kunt u tijdelijk niet meer aan uw maandelijkse hypotheeklasten voldoen door de uitbraak van het Coronavirus, dan kan onder voorwaarden de schuld als eigenwoning schuld blijven aangemerkt en behoudt u de fiscale hypotheekrente aftrek.

Voor meer informatie over de betaalpauze, kunt u contact opnemen met Suzanne Rutten via suzannerutten@wvdb.nl. 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws