Een nieuw pensioenstelsel voor alle werkgevers en werknemers

Een nieuw pensioenstelsel voor alle werkgevers en werknemers
Vanaf 1 januari 2022 zal het pensioenlandschap flink veranderen door het pensioenakkoord wat dan in werking zal treden.
Belastingadvies 12 november 2020

Vanaf 1 januari 2022 zal het pensioenlandschap flink veranderen door het pensioenakkoord wat dan in werking zal treden.

De veranderingen in het pensioenlandschap hebben o.a. betrekking op de volgende zaken: 

  • pensioenregelingen worden voortaan gefinancierd op basis van vaste premie (ongeacht de leeftijd van de werknemer);
  • de pensioenpremie wordt leidend voor de pensioenopbouw;
  • wijziging nabestaandenpensioen;
  • minder snelle stijging van de AOW-leeftijd;
  • er komen ruimere mogelijkheden voor vervroegde uittreding en uitbreiding van de verlofspaarregeling;
  • er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers;
  • er komt een mogelijkheid om op pensioendatum 10% van de pensioenwaarde ineens op te nemen.

Gevolgen

Het pensioenakkoord zal zorgen voor de nodige aanpassingen van de pensioenregelingen zowel bij bedrijfstakpensioenfondsen als voor de pensioenregelingen ondergebracht bij de verzekeraars, premie pensioeninstellingen (PPI) en algemeen pensioenfondsen (APF). Hierbij dient u als werkgever keuzes te maken zoals bijvoorbeeld handhaving (mits mogelijk) van de bestaande collectieve pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI/APF of wijziging van de collectieve pensioenregeling met wel of geen compensatie voor uw werknemers.

Het kunnen complexe trajecten zijn waarbij het belangrijk is om hier tijdig mee te starten. Ook uw werknemers en ondernemingsraad dienen akkoord te zijn met de wijzigingen van de collectieve pensioenregeling. Wanneer uw werknemers op dit moment deelnemen aan een middelloonregeling bij een verzekeraar/PPI adviseren wij u om per ommegaande al actie te gaan ondernemen.

Wij helpen u graag om goed voorbereid te zijn op het pensioenakkoord en mee te denken in de juiste oplossingen voor uw bedrijf en werknemers. Ook ondernemingsraden kunnen wij bijstaan in dit traject.

Indien u hulp nodig heeft of verdere vragen heeft over dit onderwerp of pensioen in het algemeen, neemt u dan contact met ons op via pedrovandenabbeele@wvdb.nl of +31 88 1948286.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws