Een voordeel om bij echtscheiding aanmerkelijkbelanghouder te zijn?

Belastingadvies 28 maart 2019

Bij een echtscheiding spelen niet alleen de emotionele aspecten een grote rol. Ook de verdeling van het vermogen is vaak geen gemakkelijke klus. Uit een recente uitspraak van de rechtbank volgt dat er op fiscaal gebied mogelijk een voordeel behaald kan worden wanneer een aandelenpakket van meer dan 5% deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap.

 

In de betreffende zaak waren man en vrouw in gemeenschap van goederen gehuwd. Tot de huwelijksgemeenschap behoorden onder andere de aandelen in twee vennootschappen, een eigen woning en schulden ten aanzien van de eigen woning. De man verkreeg de aandelen en een gedeelte van de eigenwoningschuld en de vrouw verkreeg de eigen woning en het resterende gedeelte van de eigenwoningschuld. De man wilde de eigenwoningschuld aan zijn aanmerkelijk belang (de aandelen in de vennootschappen) toerekenen, zodat hij de betaalde rente in mindering kan brengen op zijn inkomen uit aanmerkelijk belang (zoals dividenduitkeringen). De rechtbank is het hier gedeeltelijk mee eens.

 

Op het moment van echtscheiding c.q. verdeling vindt er een zogenoemd herbeoordelingsmoment plaats. Op dat moment wordt er opnieuw beoordeeld of er een verband bestaat tussen eventuele schulden en het aanmerkelijk belang. In deze zaak moest de man (een gedeelte van) de eigenwoningschuld overnemen om de aandelen in de vennootschappen te kunnen verkrijgen c.q. behouden.

 

De rente die de man betaalde kon hij echter niet volledig als kosten in aftrek brengen, omdat hij een groter gedeelte van de schuld op zich heeft genomen dan nodig was geweest als zij de gemeenschap 50/50 hadden verdeeld. Alleen de rente die ziet op de verkrijging van het aandelenpakket mag als kosten in aanmerking worden genomen.

 

Voor ondernemers die gaan scheiden is deze uitspraak relevant. De feiten en omstandigheden van het concrete geval bepalen of deze uitspraak voor u voordelig is.

 

Heeft u vragen over dit bericht of over (fiscale aspecten van) echtscheiding in het algemeen? Dan kunt u contact opnemen met Mathieu Neve. Hij helpt u graag verder.  

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws