Effectief en productief samenwerken op afstand: hoe doet u dat?

Effectief en productief samenwerken op afstand: hoe doet u dat?
HR Advies 25 maart 2020 3 min. leestijd

Werknemers in Nederland werken op dit moment massaal thuis waar dit kan. Nu des te meer blijkt waar de techniek van deze tijd toe in staat is en hoe wij met elkaar in contact kunnen blijven, onafhankelijk van plaats en tijd. Hoe werkt u nu effectief en productief samen met uw werknemers op afstand?

 

Werkplek

Samenwerken op afstand begint met het inrichten van een Arbo-verantwoorde werkplek thuis, om zo vlot maar vooral ook op een duurzame en gezonde manier aan het werk te gaan. Enkele tips voor uw onderneming hebben wij eerder in dit artikel omschreven.

 

Vaste structuur

Om de routine van werknemers niet geheel te verstoren, is het raadzaam met uw werknemers te bespreken dat zij zo veel mogelijk de vaste structuur van een werkdag op kantoor aanhouden. Dit betekent bijvoorbeeld op eenzelfde tijd de werkdag beginnen en eindigen of terugkerende taken uitvoeren. Op deze manier blijft uw werknemer in de actieve modus. Ook het maken van een planning voor de thuiswerkdag geeft uw werknemer meer structuur.

 

Het bewust pauze houden op vaste tijden is tevens van belang. Omdat thuis een werkplek wordt, is het makkelijker voor werknemers om te blijven werken. De thuiswerkplek op gezette momenten verlaten voor een pauze helpt uw werknemers het werk los te laten en hierna weer fris aan de slag te gaan.

 

Heeft uw werknemer kinderen? Bespreek samen de mogelijkheden om arbeidstijden flexibel in te richten om zodoende productiever te kunnen zijn.

 

Contactmomenten

Gedurende een werkdag op kantoor zijn er verschillende contactmomenten met en tussen uw werknemers. Door het thuiswerken zijn deze contactmomenten niet vanzelfsprekend. Om deze reden is het verstandig op gezette momenten (bijvoorbeeld aan het begin of einde van de dag) een digitaal of telefonisch teamoverleg te plannen om met elkaar te bespreken welke taken uitgevoerd zijn of gaan worden, waar werknemers elkaar kunnen helpen en om andere relevante zaken te bespreken.

 

Als leidinggevende is het tevens belangrijk betrokken te blijven bij uw werknemers. Neem minimaal  wekelijks contact op met uw werknemers (één-op-één) om te bespreken hoe het thuiswerken verloopt en waar mogelijk hulp gewenst is.

 

Tevens is het een mogelijkheid een gezamenlijke chat of WhatsApp-groep aan te maken om aangesloten te blijven bij uw werknemers, maar ook om uw werknemers als team betrokken te laten blijven bij elkaar en uw onderneming.

 

Heeft u vragen over thuiswerken? Neem dan contact op met een van onze HR Adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws