Einde overgangsrecht in sociale zekerheidsverordening 883/2004 per 1 mei 2020!

Belastingadvies 29 januari 2020 2 min. leestijd

Met ingang van 1 mei 2010 is de Europese sociale zekerheidsverordening 883/2004 (hierna Vo. 883/04) van kracht. In het geval van grensoverschrijdende arbeid bepalen Europese aanwijsregels die zijn vastgelegd in Vo. 883/2004 van welke EU-lidstaat de sociale zekerheidswetgeving van toepassing is. Daarbij is het uitgangspunt dat een persoon slechts in één EU-lidstaat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving.

 

In Vo. 883/04 is ook overgangsrecht vastgelegd met als doel een verzekerde die voordeliger uit is met toepassing van de oude sociale zekerheidsverordening 1408/71 (geldig tot 1 mei 2010) dit voordeel niet per direct te laten kwijtraken bij de introductie van Vo. 883/04. De aanwijsregels van de oude Verordening blijven automatisch geldig zolang de situatie voortduurt voor een maximum periode van 10 jaar (tot 1 mei 2020). Belangrijke voorwaarde om het overgangsrecht te kunnen gebruiken is dat de aanwijsregels van de oude en de nieuwe Verordening de sociale zekerheidswetgeving van een andere EU-lidstaat moet aanwijzen aan de persoon in kwestie. Een voorbeeld hiervan betreft personen die onder de oude Verordening in twee lidstaten onderworpen waren aan het sociale zekerheidsstelsel maar in de nieuwe Verordening slechts in één lidstaat, zoals bij grensarbeiders in sommige gevallen speelt.

 

Personen die grensoverschrijdend werken en momenteel gebruikmaken van het overgangsrecht doen er verstandig aan om voor 1 mei 2020 te beoordelen in welke EU-lidstaat ze sociaal verzekerd zijn op grond van Vo. 883/2004.

 

In België woonachtige directeur-grootaandeelhouders

Het is mogelijk dat u als Belgische directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) in het verleden werkzaamheden verricht heeft in zowel Nederland als in België en dat u geen beroep hebt gedaan op Vo. 883/2004. In die gevallen is uw dubbele premieplicht voortgezet en valt u niet onder het overgangsrecht. De Nederlandse Sociale Verzekeringsbank (SVB) is van mening dat deze dubbele verzekeringsplicht kan blijven bestaan zolang de huidige situatie voortduurt met een maximumperiode van 10 jaar (tot 1 mei 2020). Echter, het Europese Hof van Justitie heeft in juni 2019 geoordeeld dat het overgangsrecht in beginsel niet van toepassing is op dga’s waardoor de dubbele verzekeringsplicht per 1 mei 2010 niet meer tot de mogelijkheden behoort! 

 

Wilt u weten welke gevolgen arrest-V (met terugwerkende kracht) heeft voor uw sociale zekerheidspositie, neem dan contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws