An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Einde van het jaar! Heeft u de wkr-aangifte al in beeld?

HR Advies 28 november 2018 4 min. leestijd

Het einde van 2018 komt in zicht. Tijd om de balans op te maken hoe uw onderneming ervoor staat op het gebied van de werkkostenregeling (wkr). Wellicht heeft u nog vrije ruimte over waarmee u uw werknemers kunt verrassen.

 

Onder de wkr worden alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan de werknemer als loon aangemerkt. Dit veel te ruime loonbegrip wordt weer rechtgetrokken door middel van (gerichte) vrijstellingen, forfaitaire waarderingen en de zogenoemde vrije ruimte. De vrije ruimte is echter niets meer of minder dan een onbenoemde vrijstelling die vrijwel overal voor mag worden aangewend. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom per inhoudingsplichtige en over dit bedrag betaalt u geen eindheffing ter grootte van 80%. Het is mogelijk om belast loon, denk aan een bonus of dertiende maand, geheel of gedeeltelijk om te zetten in onbelast loon. Hiervoor moet u echter nog wel beschikken over vrije ruimte. Uw werknemers betalen dan geen loonbelasting over het deel van het belaste loon dat ten laste van de vrije ruimte is gebracht. Kernachtig vertaald: bruto = netto. Maar let op! Deze uitruil moet dan nog wel in december 2018 daadwerkelijk plaatsvinden. De belastingdienst zal tot en met een bedrag van € 2.400,-- per werknemer per jaar dat ten laste van de vrije ruimte is gebracht niet de zogenoemde gebruikelijkheidstoets in stelling brengen. De gebruikelijkheidstoets is een anti-misbruikbepaling om paal en perk te stellen aan het oneigenlijk gebruik van de hiervoor geschetste uitruilmogelijkheid.

 

De eventueel onder de wkr verschuldigde eindheffing wordt in beginsel per inhoudingsplichtige berekend. Wellicht heeft u binnen uw concern vrije ruimte over bij de ene inhoudingsplichtige en wordt bij de andere inhoudingsplichtige de vrije ruimte overschreden. In deze situatie biedt de zogenoemde concernregeling wellicht uitkomst. Hiervoor is wel vereist dat er gedurende het gehele kalenderjaar een belang van ten minste 95% in de desbetreffende inhoudingsplichtigen worden gehouden. Voor het toepassen van de concernreling is geen voorafgaande toestemming van de belastingdienst vereist. Onder de concernregeling wordt de vrije ruimte van verschillende inhoudingsplichtigen samengevoegd. Hierdoor kan de totale vrije ruimte van alle inhoudingsplichtigen die tot het concern behoren worden benut door deze af te zetten tegen alle aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen binnen het concern. Het concernonderdeel met de hoogste fiscale loonsom moet de eventueel verschuldigde eindheffing betalen over het bedrag waarmee de totale vrije ruimte van alle inhoudingsplichtigen binnen het concern wordt overschreden. De keuze om de concernregeling toe te passen moet uiterlijk bij de loonaangifte over het 1e tijdvak van 2019 worden gemaakt. Voor deze keuze heeft u dus nog even de tijd.

 

Heeft u vragen over de toepassing van de concernregeling of andere vragen op het gebied van de wkr, neem dan gerust contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws