Ex-partner beslist vanaf 2022 automatisch onafhankelijk over pensioen na echtscheiding

Ex-partner beslist vanaf 2022 automatisch onafhankelijk over pensioen na echtscheiding
Belastingadvies 27 mei 2020 4 min. leestijd

Vanaf 2022 wordt tijdens een huwelijk opgebouwd pensioen automatisch gesplitst bij een echtscheiding. De partner van degene die het pensioen heeft opgebouwd, krijgt dan een eigen recht op pensioen. In deze blog beschrijven we wat een echtscheiding betekent voor uw ouderdomspensioen in de huidige en in de nieuwe situatie.

Hoewel een echtscheiding geen fijne gebeurtenis is, is dit voor u en uw (ex-)partner wel een (noodgedwongen) aanleiding om te kijken naar de financiële planning voor nu en de toekomst. het pensioen is daarbij een belangrijk onderwerp. Ons devies is daarom: maak van een nood een deugd en probeer de echtscheidingssituatie voor u en uw (ex-)partner financieel en fiscaal zo gunstig mogelijk af te wikkelen. De nieuwe standaardafwikkeling helpt daarbij, maar het is ook mogelijk om daarvan af te wijken.

Ex-partners blijven afhankelijk van elkaar bij huidige standaardafwikkeling pensioen na scheiding

 

Het nadeel van de huidige standaardafwikkeling bij een echtscheiding is dat het pensioen altijd gekoppeld blijft aan degene die het pensioen heeft opgebouwd. Gaat hij/zij bijvoorbeeld later met pensioen, dan gaat voor de ander het pensioen ook later in. Een ander belangrijk nadeel van de huidige standaardpensioenafwikkeling is dat de (ex-)partners zelf de pensioenuitvoerder van de echtscheiding op de hoogte moet brengen. Dit blijkt in de praktijk het meest vergeten onderwerp te zijn.


Pensioenuitvoerder informeren van scheiding voorkomt vervelende situaties


Vergeten om de pensioenuitvoerder te informeren over de echtscheiding komt veel voor en dat heeft grote gevolgen.  Als de pensioenuitvoerder niet binnen 2 jaar na de scheiding hiervan op de hoogte wordt gebracht, blijft deze uitbetalen aan degene die het pensioen heeft opgebouwd. De andere ex-partner moet dan proberen het pensioen waarop hij/zij recht heeft te verhalen op de partner die het pensioen uitbetaald krijgt. Dat kan leiden tot vervelende situaties.

Automatische verdeling van pensioenen bij echtscheiding na 2022

De nieuwe regeling die naar verwachting per 2022 in werking zal treden, biedt een oplossing voor deze nadelen. Het houdt in dat de pensioenuitvoerders het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen automatisch zullen gaan splitsen. De partner van degene die het pensioen heeft opgebouwd, krijgt een eigen recht op pensioen (‘conversie’). De onafhankelijkheid wordt ook wel als het grote voordeel van deze nieuwe regeling aangemerkt. Iedere partner heeft bijvoorbeeld een eigen keuze ten aanzien van de ingangsdatum van het pensioen en de hoogte van de uitkeringen (binnen de daarop van toepassing zijnde wettelijke mogelijkheden).

 

Afwijken van de standaardregeling voor pensioenafwikkeling


De mogelijkheid bestaat (altijd) om af te wijken van de standaardregeling. Of dat gewenst is, zal afhangen van ieders wensen en plannen bij een echtscheiding. Ook kan de wijze waarop een pensioenuitvoerder omgaat met het pensioen, iedere keer weer anders zijn, zodat daarmee rekening moet worden gehouden. Onze familie-adviseurs staan u graag bij wanneer u de mogelijkheden voor een afwijking van de standaardregeling wil verkennen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact op met  Mark van de Manakker (WVDB Adviseurs Accountants) en/of Debbie Liem (van Strategisch alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen).

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws