Financiële schade als gevolg van het coronavirus

Financiële schade als gevolg van het coronavirus
Belastingadvies 13 maart 2020

 Door de gevolgen van de recente uitbraak van het coronavirus (COVID 19) kan uw bedrijf plots in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het coronavirus kan tot financiële onzekerheid leiden voor uw bedrijf. In dit nieuwsbericht treft u enkele aandachtspunten aan voor het geval uw bedrijf financiële last ondervindt van het coronavirus.

 

Wijzigen voorlopige aanslag

De voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting voor het jaar 2020 zijn in veel gevallen reeds opgelegd. Mocht blijken dat de winstverwachting als gevolg van het coronavirus achterblijft, kan een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend om de voorlopige aanslag inkomsten- en/of vennootschapsbelasting te verminderen. Reeds betaalde belasting wordt dan terugontvangen of de komende betaaltermijnen worden verminderd.

 

Melding van betalingsonmacht

Indien uw bedrijf de verschuldigde loon- en/of omzetbelasting niet tijdig kan voldoen, dient een melding van betalingsonmacht te worden ingediend bij de Belastingdienst. Een tijdige melding dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de loon- en/of omzetbelasting verschuldigd is.

 

Indien de betalingsonmacht niet of niet tijdig wordt gemeld bij de Belastingdienst, dan is de bestuurder van de vennootschap in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de niet betaalde loon- en/of omzetbelasting. Hierbij is niet van belang dat het niet kunnen betalen van de loon- en/of omzetbelasting niet te wijten is aan het handelen van de bestuurder van de vennootschap.

 

Uitstel van betaling aanvragen

Indien een openstaande belastingschuld op een naheffingsaanslag loon- of omzetbelasting door uw bedrijf niet tijdig kan worden voldaan, kan onder voorwaarden vier maanden uitstel van betaling worden verkregen. Aan het verkrijgen van kort telefonisch uitstel zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo dient de openstaande belastingschuld minder dan € 20.000 te bedragen, dient uw bedrijf altijd tijdig aangifte te hebben gedaan, dient er voor dezelfde aanslag geen uitstel van betaling te zijn verleend en er dient geen dwangbevel te zijn opgelegd. Het verzoek tot uitstel van betaling kan telefonisch worden aangevraagd bij de Belastingtelefoon via 0800-0543.

 

Indien niet aan bovenstaande voorwaarden voor kort telefonisch uitstel wordt voldaan óf u hebt langer de tijd nodig voor het betalen van de belastingschuld, kan schriftelijk een betalingsregeling worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De betalingsregeling geldt voor maximaal 12 maanden. Bij het verzoek om een betalingsregeling dient u een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding te bezitten. Daarnaast geldt als voorwaarde dat aan u geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting is opgelegd.

 

Het kabinet heeft aangegeven dat de Belastingdienst zich op dit punt soepel op zal stellen en dat het mogelijk is om bijzonder uitstel aan te vragen voor de openstaande belastingschulden. Dit bijzonder uitstel kan worden aangevraagd door een verzoek in te dienen bij het Landelijk Incasso Centrum waarbij in ieder geval moet worden aangegeven waarom het bijzonder uitstel wordt aangevraagd, voor welke periode u verwacht dat het bijzonder uitstel nodig is en het is van belang dat u daarbij een verklaring van een externe partij meestuurt waaruit blijkt dat uw onderneming levensvatbaar is. Zodra de Belastingdienst een dergelijk gemotiveerd verzoek heeft ontvangen zal de invordering van belastingschulden stil worden gezet. De verwachting is dat de Belastingdienst binnen 8 weken op een verzoek voor bijzonder uitstel zal beslissen.

 

Let op! Een verzoek om bijzonder uitstel geldt alleen voor de aanslagen die u in dat verzoek noemt. Voor nieuwe aanslagen zult u een nieuw verzoek moeten indienen bij de Belastingdienst.

 

Indien uitstel van betaling wordt verleend, komt enkel de opgelegde betaalverzuimboete op de naheffingsaanslag te vervallen. De invorderingsrente van 4% vervalt niet en wordt berekend tot het moment dat het bedrag op de naheffingsaanslag daadwerkelijk is betaald.

 

Maatregelen kabinet

De druk op de overheid neemt toe om de economische pijn van het coronavirus te verzachten. Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden om kleine- en middelgrote ondernemingen die in de financiële problemen komen door het coronavirus de helpende hand te bieden. Het is mogelijk dat de overheid garant gaat staan voor leningen die deze ondernemingen dienen aan te gaan om te overleven.

 

Daarnaast is reeds een regeling werktijdsverkorting ingevoerd die bedoeld is voor ondernemingen die vanwege buitengewone omstandigheden tijdelijk de werktijd van hun werknemers moeten verkorten.

 

Wij houden u via onze website up-to-date over eventuele aanvullende maatregelen van de overheid.

 

Voelt uw bedrijf de gevolgen van het coronavirus en wilt u sparren over de gevolgen daarvan? Neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws