Fiscaal gefaciliteerde bedrijfsopvolging, is dit uw laatste kans?

Fiscaal gefaciliteerde bedrijfsopvolging, is dit uw laatste kans?
Belastingadvies, Familiebedrijven 9 april 2021

De huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Inkomstenbelasting en Successiewet staan al geruime tijd onder druk. Mede naar aanleiding van de notitie ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ en de diverse partijprogramma’s bij de aflopen verkiezingen is de discussie omtrent het al dan niet (gedeeltelijk) afschaffen van deze faciliteiten opnieuw onderwerp van gesprek.

Afschaffing zorgt volgens de voorstanders enerzijds voor vereenvoudiging van de wetgeving en anderzijds levert het de overheid extra inkomsten op. Uit onderzoek van de Belastingdienst volgt namelijk dat ruim 75% van de familiebedrijven over voldoende (liquide) middelen beschikt om een aanslag schenk- of erfbelasting te kunnen betalen. Een faciliteit is daarom in de ogen van zowel de Belastingdienst als verschillende politieke partijen niet (in de huidige omvang) nodig. 

Recent onderzoek van KPMG wijst echter uit dat slechts 20% van de familiebedrijven over voldoende vermogen beschikt om de belastingclaims te kunnen betalen. Dit onderzoek laat tevens zien dat één op de vier familiebedrijven een verkoop overweegt als de faciliteiten worden ingeperkt.

Of de faciliteiten daadwerkelijk worden versoberd of zelfs afgeschaft is nog onduidelijk. Wel doen de verschillende verkiezingsprogramma’s, onderzoeken en artikelen vermoeden dat een eventuele aanpassing van de faciliteiten hoog op het programma van de beleidsbepalers staat.

Bent u voornemens uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie en twijfelt u of dit het juiste moment is, of heeft u vragen over de bedrijfsopvolging in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs via estateplanning@wvdb.nl.  

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws