Fiscaal voordeel bij investeringen in duurzaam vastgoed

Fiscaal voordeel bij investeringen in duurzaam vastgoed
Belastingadvies, Vastgoed 16 januari 2020 3 min. leestijd

De informatie in dit artikel is inmiddels verouderd. Inmiddels hebben wij een nieuw bericht gepubliceerd met daarin de meest recente informatie. Klik hier om naar het nieuwe bericht te gaan.

Bent u van plan om in 2020 te investeren in een nieuw duurzaam of circulair gebouw? Renoveert u een gebouw tot een duurzaam gebouw? Of wilt u investeren in circulaire bouwmaterialen?

 

De fiscale wetgeving biedt voor ondernemingen de mogelijkheid om bij duurzame investeringen in vastgoed gebruik te maken van fiscale investeringsfaciliteiten in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Het gaat hierbij om de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil):

 

  • Energie-investeringsaftrek (EIA): deze extra aftrek bovenop de afschrijvingskosten is bedoeld voor energiebesparende investeringen. In 2020 bedraagt de aftrek maximaal 45% van de investering.
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA): deze aftrek is bedoeld voor milieuvriendelijke investeringen. In 2020 bedraagt de aftrek 13,5%, 27% of maximaal 36% van de investering. De hoogte van de Milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waaronder het bedrijfsmiddel valt op de Milieulijst.
  • Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil): deze regeling maakt het mogelijk om 75% van de investering op een willekeurig moment af te schrijven. De overige 25% van de investering schrijft u wel regulier af.

 

Door de toepassing van een fiscale investeringsaftrek kan een aanvullend deel van het investeringsbedrag ten laste van uw winst worden gebracht. De omvang van de fiscale investeringsaftrek is afhankelijk van (a) het investeringsbedrag, (b) de indeling op de Energielijst of de Milieulijst en (c) de mate waarin de investering bijdraagt aan een grotere energie-efficiëntie of een beter milieu. Om vast te stellen in hoeverre een investering in een nieuw of gerenoveerd duurzaam gebouw bijdraagt aan een beter milieu wordt aansluiting gezocht bij het niveau van het duurzaamheidscertificaat van het gebouw. Het niveau van het duurzaamheidscertificaat van het gebouw bepaalt dus mede wat de omvang is van de fiscale aftrekpost. Voorbeelden van bekende duurzaamheidscertificaten zijn onder meer BREAAM, GPR Gebouw en LEED.

 

Voorbeeld

Een vennootschap met een winst van € 500.000,-- investeert voor een bedrag van € 50.000,-- in een LED-verlichtingssysteem. De volledige investering in het LED-verlichtingssysteem voldoet aan de voorwaarden die in de Energielijst 2020 worden gesteld aan een dergelijk systeem. Dit betekent dat 45% van het investeringsbedrag, zijnde € 22.500,--, als fiscale investeringsaftrek (EIA) ten laste van de winst van de vennootschap mag worden gebracht. Een netto extra fiscaal voordeel van € 5.625,--, zijnde 25% vennootschapsbelasting x € 22.500,--.

 

Voorwaarden

Om te beoordelen of een investering in aanmerking komt voor een fiscale investeringsaftrek, brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ieder jaar een Energielijst en een Milieulijst uit. Indien de investering is opgenomen op de Energielijst of de Milieulijst, is de fiscale investeringsaftrek in beginsel van toepassing. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen claimen van een fiscale investeringsaftrek is dat een kwalificerende investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting wordt gemeld bij het RVO. Dit betreft een harde termijn. Bij een te late melding kan namelijk geen aanspraak meer worden gemaakt op de faciliteiten.

 

Mocht u vragen hebben over de werking van de fiscale investeringsaftrek of wilt u advies over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze fiscaal vastgoedspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws