Fiscale coronareserve: behoud uw liquiditeiten door middel van vroegtijdige verliesverrekening

Fiscale coronareserve: behoud uw liquiditeiten door middel van vroegtijdige verliesverrekening
Belastingadvies, Corporate Finance 2 juni 2020

Een onderneming die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting, kan onder voorwaarden verliezen uit het boekjaar 2020 al verrekenen in het boekjaar 2019 door middel van een “coronareserve”. Lees in dit artikel wanneer u aanspraak kan maken op deze regeling.

De coronacrisis heeft negatieve gevolgen voor de liquiditeitspositie binnen vele ondernemingen, met als mogelijk gevolg dat over het boekjaar 2020 een verlies wordt geleden. Dit verlies kan pas achteraf worden verrekend, wat voor de huidige situatie pas 2021 of later zou betekenen.

Verliezen verrekenen door middel van een coronareserve


Een onderneming die belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan daarom onder voorwaarden verliezen uit het boekjaar 2020 al verrekenen in het boekjaar 2019 door middel van een “coronareserve”. U kan een fiscale coronareserve vormen wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 

  • Voor het boekjaar 2020 wordt een coronagerelateerd verlies verwacht. Er moet dus sprake zijn van een verlies dat verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis;
  • Het verwachte coronagerelateerde verlies mag niet groter zijn dan het totale verwachte verlies over het boekjaar 2020. Het vormen van een coronareserve is dus niet mogelijk wanneer een positief resultaat wordt verwacht voor het boekjaar 2020;
  • De fiscale coronareserve kan maximaal de omvang hebben van de winst in het boekjaar 2019 (vóór het vormen van de coronareserve);
  • De coronareserve valt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig en verplicht vrij;
  • In de aangifte vennootschapsbelasting 2019 wordt de dotatie aan de fiscale coronareserve opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. In de aangifte vennootschapsbelasting 2020 wordt de vrijval als onttrekking opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves.

Houd rekening met andere regelingen in vennootschapsbelasting

 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het vormen van deze coronareserve mogelijk van invloed kan zijn op andere regelingen in de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het aan belastingplichtige is om hier rekening mee te houden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de renteaftrekbeperking op grond van de earningsstrippingmaatregel, verliesverdamping en mogelijk afrekening voor de vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen.

Beroep doen op coronareserve

 

Een belastingplichtige die een beroep op de reserve wil doen, kan verzoeken tot herziening van de voorlopige aanslag of een aangifte vennootschapsbelasting over 2019 indienen. Mocht de aangifte vennootschapsbelasting 2019 reeds zijn ingediend, dan kan een aanvulling op de aangifte worden ingediend.

 

Belastingplichtigen met een gebroken boekjaar kunnen een coronareserve vormen indien het laatste boekjaar eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wenst u een gedegen advies? Neem dan contact op met Ivo Nooijen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws