Fiscale stimulering van emissievrije auto’s in de loonbelasting blijft nog even bestaan

Fiscale stimulering van emissievrije auto’s in de loonbelasting blijft nog even bestaan
Belastingadvies 30 oktober 2019 2 min. leestijd

Aanvankelijk zou vanaf 2021 de fiscale stimulering van emissievrije auto’s volledig worden afgeschaft. Het kabinet heeft echter besloten om hiervan af te zien, zij het dat de fiscale stimulering van emissievrije auto’s in de komende jaren wel verder wordt afgebouwd.

De fiscale stimulering van emissievrije auto’s in de loonbelasting bestaat uit een korting op het bijtellingspercentage. Het standaardbijtellingspercentage bedraagt vanaf 2017 22% van de cataloguswaarde. Bij een emissievrije auto mag hierop in 2019 een korting van 18% worden toegepast, waardoor het effectieve bijtellingspercentage op 4% van de cataloguswaarde uitkomt. De korting geldt echter wel over de eerste € 50.000,--, de zogenoemde cap, van de cataloguswaarde waardoor de maximale korting in 2019 € 9.000,-- bedraagt. Voor zover de cataloguswaarde het bedrag van € 50.000,-- overschrijdt, geldt het standaardbijtellingspercentage van 22%. Gedurende een periode van 60 maanden blijft dit kortingspercentage gelden. De cap van € 50.000,-- geldt overigens niet voor emissievrije auto’s die op waterstof rijden en dit blijft ook in de komende jaren zo.

 

In het wetsvoorstel Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord wordt de fiscale stimulering van emissievrije auto’s verlengd tot 1 januari 2026. Wel wordt de fiscale stimuleringsmaatregel versoberd. Emissievrije auto’s krijgen in 2020 een korting van 14% op het standaardbijtellingspercentage van 22% waardoor het effectieve bijtellingspercentage 8% van de cataloguswaarde bedraagt. De korting geldt over de eerste € 45.000,-- waardoor de maximale korting in 2020 € 6.300,-- bedraagt. Het kortingspercentage wordt in de jaren 2021 tot en met 2026 gefaseerd afgebouwd tot 0%. De hoogte van de cap wordt vanaf 2021 verlaagd naar € 40.000,--.

 

Verloop voorgestelde korting bijtelling en hoogte cap voor nieuwe auto’s:

 

Maatregel 2020 2021 2022 2023 2024 2025      2026 e.v.
Korting op bijtellingspercentage     14% 10% 6% 6% 6% 5% -
Effectief bijtellingspercentage 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Hoogte cap in euro's     45.000      40.000      40.000      40.000     40.000      40.000 n.v.t.
Maximale korting in euro's 6.300 4.000 2.400 2.400 2.400 2.000 n.v.t.


Heeft u nog vragen over de fiscale stimulering van emissievrije auto’s? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws