Geen versobering, maar verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Geen versobering, maar verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?
Belastingadvies 9 juli 2021

Afgelopen jaren deden steeds vaker berichten de ronde dat de bedrijfsopvolgings-regeling in de Successiewet (BOR) zou worden versoberd of zelfs zou worden afgeschaft. Nu wordt echter gesproken van verbetering (verruiming!?) van de BOR.

 

Als de BOR wordt verleend, betalen de verkrijgers maximaal 3,4% schenk- of erfbelasting in plaats van 20% over de waarde van de aandelen/onderneming. Voor verkrijgers die geen partner of (klein)kind van de schenker of erflater zijn, bedraagt het tarief zelfs 30-40%.

 

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft vorige week in de Tweede Kamer aangegeven dat het huidige demissionaire kabinet niet meer aan de BOR zal sleutelen en eventuele aanpassingen aan het nieuwe kabinet over zal laten. Dat is goed nieuws voor eenieder die nu of in de toekomst de onderneming wenst te schenken of na te laten aan de bedrijfsopvolger.

 

Maar daar blijft het niet bij. De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag (6 juli 2021) twee moties aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht te onderzoeken hoe de BOR kan worden verbeterd. Dit mede in het licht van de gunstigere regelingen die de ons omringende EU-landen kennen en daarmee het concurrentienadeel van Nederland.

 

Mogelijk wordt de BOR onder het volgende kabinet dus juist verruimd in plaats van versoberd of afgeschaft. Wij verwachten overigens dat een eventuele versoepeling eerder betrekking zal hebben op de voorwaarden waaronder de BOR kan worden toegepast en niet betekent dat de vrijstelling zal worden verruimd.

 

Overweegt u (een deel van) uw onderneming over te dragen onder toepassing van de BOR? Neem dan gerust contact op met Florien Huijgens via florienhuijgens@wvdb.nl of T +31 881 948 322 of één van onze andere Estate Planners.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws