Goedkeuring: Registratie kleine ondernemersregeling niet nodig bij jaaromzet onder €1.800

Goedkeuring: Registratie kleine ondernemersregeling niet nodig bij jaaromzet onder €1.800
Belastingadvies 28 juni 2021

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 1.800 mogen de kleine ondernemersregeling toepassen zonder zich daarvoor aan te melden. Dit is met name van belang voor kopers van huizen met bestaande zonnepanelen. Deze goedkeuring heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs bekend gemaakt in een recent besluit.

Kleine ondernemersregeling

In beginsel moeten ondernemers verzoeken om uitreiking van aangiften omzetbelasting vanaf het moment dat zij btw verschuldigd zijn. Echter, Nederlandse ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 kunnen er ook voor kiezen om de kleine ondernemersregeling (KOR) toe te passen. Toepassing van deze regeling heeft tot gevolg dat ondernemers niet langer btw hoeven te factureren aan hun afnemers. Daar staat tegenover dat de btw op kosten en investeringen niet aftrekbaar is. Ondernemers die gebruik willen maken van de KOR dienen zich hiervoor actief aan te melden bij de belastingdienst.

Goedkeuring

De aanmelding voor de KOR werd voor zeer kleine ondernemers gezien als een onevenredig zware last. Om deze reden heeft de Staatssecretaris van Financiën onlangs een goedkeuring gepubliceerd voor ondernemers met een maximale jaaromzet van € 1.800. Op basis van deze goedkeuring kunnen ondernemers direct de KOR toepassen zonder zich hiervoor actief aan te melden. Dit is dus feitelijk een vrijwillige registratiedrempel. Zeker kopers van huizen waar reeds zonnepanelen zijn geïnstalleerd zijn gebaat bij deze goedkeuring. Zij kunnen immers geen btw in aftrek brengen maar zouden op basis van een forfait over terug geleverde energie wel btw moeten berekenen. Met deze goedkeuring vervalt voor hen een administratieve verplichting. 

Voorwaarden

  • Voor toepassing van deze goedkeuring geldt het volgende:
  • Ondernemers die zich al als btw-ondernemer hebben aangemeld bij de belastingdienst, kunnen géén gebruik maken van de goedkeuring.
  • Ondernemers die gebruik maken van de goedkeuring én onder de registratiedrempel van € 1.800 blijven, zijn niet gebonden aan de minimale wederopzeggingstermijn van drie jaar.
  • Indien de registratiedrempel wordt overschreden is de ondernemer in principe btw-plichtig, tenzij hij zich alsnog aanmeldt voor de KOR.
  • Indien een forfait wordt toegepast (bijvoorbeeld voor zonnepanelen), moet de op basis van dit forfait te berekenen omzet worden meegeteld voor het bepalen van de jaaromzet.
  • De goedkeuring werkt terug tot 1 januari 2020. Als de ondernemer onder de registratiedrempel blijft maar verzuimd heeft om zich aan te melden voor de KOR, dan hoef men zich dus niet alsnog aan te melden.

Heeft u vragen over de goedkeuring kleineonderneming in relatie tot zonnepanelen? Neem dan gerust contact op met Jasper van den Berg via jaspervandenberg@wvdb.nl of T +31 881 948 436 of één van de andere btw-specialisten. 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws