Gratis onderneming schenken straks verleden tijd?

Belastingadvies 24 juli 2019 4 min. leestijd

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet ligt al vele jaren onder vuur. Velen vinden deze faciliteit veel te ruimhartig en zijn van mening dat het doel – voorkomen dat heffing van schenk- of erfbelasting het voortbestaan van de onderneming bedreigt – ook bereikt kan worden met een betalingsregeling.

 

Huidige faciliteit

Over een schenking of een erfrechtelijke verkrijging is de verkrijger schenk-/erfbelasting verschuldigd. Afgezien van de reguliere vrijstellingen betalen partners en kinderen over hun verkrijging 10% of 20% belasting. Voor kleinkinderen bedraagt het tarief 18% of 36% en overige verkrijgers betalen 30% of 40%.

 

Voor ondernemingsvermogen geldt onder voorwaarden een aanvullende vrijstelling. Het ondernemingsvermogen is tot een bedrag van € 1.084.851,-- (2019) volledig vrijgesteld en het overige is voor 83% vrijgesteld. Bij de schenking van een onderneming met een waarde van € 1.000.000,-- aan een kind levert de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een besparing van circa € 187.500,-- op.

 

Naast deze regeling voor de schenk-/erfbelasting gelden ook faciliteiten voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

 

Het belang van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is groot. De gecombineerde belastingdruk over een reguliere schenking of erfrechtelijke verkrijging van ondernemingsvermogen kan oplopen tot 45 (!) procent. Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kan dit onder voorwaarden worden teruggebracht tot nihil.

 

Kamervragen

Op Kamervragen van de heer Nijboer (PvdA) antwoordde staatssecretaris Snel op 13 juni 2019 de BOR in de Successiewet tegen het licht te houden. Vermoedelijk worden de bevindingen begin 2020 gepresenteerd. De voorganger van staatssecretaris Snel, de heer Wiebes, heeft in het verleden ook al eens geopperd alle bedrijfsopvolgingsfaciliteiten, waaronder die in de inkomstenbelasting en schenk-/erfbelasting, te evalueren. Destijds waren niet voldoende gegevens beschikbaar voor een goede evaluatie. Tot wijziging (lees: beperking) van de faciliteiten is het toen niet gekomen.

 

Wat kunt u doen?

Hoewel nog niet bekend is of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit zal worden afgeschaft of beperkt, adviseren wij u reeds nu na te denken over uw wensen over de overdracht van uw onderneming. Niet alleen gelden er voorwaarden en termijnen, ook uw onderneming en de verkrijgers gereed maken voor overdracht vergt tijd.

 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in uw situatie? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws