Grote donaties aan goede doelen mogelijk niet langer anoniem

Belastingadvies 4 januari 2019 1 min. leestijd

Op basis van een nieuw wetsvoorstel moeten goede doelen jaarlijks een overzicht opstellen voor alle ontvangen donaties van € 15.000,-- of meer. Het bedrag van € 15.000,-- geldt per donateur en per twaalf maanden. Hierbij worden kleinere donaties door dezelfde donateur aan één goed doel samengeteld.

 

In het donatieoverzicht moet het goede doel de volgende gegevens opnemen:

·     het bedrag van de donatie;

·     de datum van de donatie;

·     de naam en woonplaats/vestigingsplaats van de donateur;

·     de datum van het opstellen van het donatieoverzicht.

 

Het donatieoverzicht moet worden gepubliceerd op de website van het goede doel.

 

Indien het wetsvoorstel in de huidige vorm als wet wordt aangenomen, moet iedere donatie van € 15.000,-- dus publiekelijk bekend worden gemaakt.

 

Voor voornoemd wetsvoorstel is een internetconsultatie gestart die op 22 februari 2019 afloopt. Volledigheidshalve merken wij op dat het slechts een wetsvoorstel betreft dat naar aanleiding van de internetconsultatie nog kan worden aangepast.

 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u hier meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met Mathieu Neve. Hij helpt u graag verder.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws