Heeft u voor uw onderneming bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?

Heeft u voor uw onderneming bijzonder uitstel van betaling aangevraagd?
Belastingadvies 4 augustus 2020

Wanneer het bijzonder uitstel van betaling is toegekend, zijn de invorderingsmaatregelen tijdelijk stilgelegd. De Belastingdienst stuurt vlak voordat het uitstel afloopt een brief. De eerste brieven die de Belastingdienst heeft verstuurd naar ondernemers die uitstel hebben aangevraagd, kon wat onduidelijkheid scheppen. Het leek namelijk alsof u twee opties had: (in één keer) betalen of aanvullend uitstel aanvragen.

Recent heeft de Belastingdienst twee nieuwe brieven gepubliceerd, waaruit blijkt dat u drie opties heeft:

  1. De openstaande en toekomstige aanslagen betalen;
  2. (Aangekondigde) betalingsregeling voor oude aanslagen en de toekomstige aanslagen betalen;
  3. Verlengd uitstel aanvragen.

De openstaande aanslagen én toekomstige aanslagen betalen

Indien mogelijk, kunnen de openstaande aanslagen worden betaald. Voor de volledigheid vermelden wij dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat zij niet eerder dan in oktober zal beginnen met het versturen van betalingsherinneringen aan ondernemers met bijzonder uitstel van vanwege corona. Tot die tijd is het dus nog niet verplicht om de oude aanslagen te betalen. 

(Aangekondigde) betalingsregeling voor de oude aanslagen en de toekomstige aanslagen betalen

De Belastingdienst geeft aan dat ondernemers zo goed mogelijk moeten worden geholpen en kijkt daarom naar een gespreide terugbetalingsmogelijkheid voor de aanslagen waarvoor reeds uitstel van betaling is verleend. De Belastingdienst geeft aan dat tot het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de betalingsregeling, de aanslagen waarvoor reeds uitstel is verleend nog niet terug betaald hoeven te worden. Tot op heden is het nog onduidelijk hoe de betalingsregeling er uit zal gaan zien. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Verlengd uitstel aanvragen

Wanneer aanvullend uitstel wordt aangevraagd, hoeven ook toekomstige aanslagen niet direct betaald te worden. De aanvraag voor het verlengde uitstel dient binnen de periode van 3 maanden na het eerste uitstelverzoek te worden gedaan. Als er aanvullend uitstel wordt toegekend, dan zal dit in ieder geval niet voor 1 oktober 2020 worden ingetrokken.

Indien de openstaande belastingschuld ten tijde van het eerste verzoek om uitstel van betaling groter dan € 20.000 was, is voor verlengd uitstel een derde-deskundige verklaring vereist. Hiervoor is onder andere een liquiditeitsprognose benodigd.

In de praktijk

Indien toekomstige aanslagen weer betaald kunnen worden, lijkt het verstandig om voor optie twee te kiezen. U hoeft niet alles in een keer terug te betalen en in ieder geval niet voor 1 oktober 2020. Voor de oude aanslagen kan u een betalingsregeling treffen. Een voordeel hiervan is dat u (op dit moment) nog geen aanvullende kosten hoeft te maken voor bijvoorbeeld een derde-deskundigeverklaring zoals benodigd bij het verlengd uitstel.

Let op: kijk goed naar uw liquiditeit om te bepalen voor welke optie u kiest. Indien gewenst kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neem dan contact op met uw adviseur.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws