Herinnering! De nieuwe BTW-regels voor E-commerce treden per 1 juli 2021 in werking: Wat zijn de actiepunten?

Herinnering! De nieuwe BTW-regels voor E-commerce treden per 1 juli 2021 in werking: Wat zijn de actiepunten?
Belastingadvies 28 juni 2021

Het is bijna zover: de nieuwe btw-regels voor de e-commerce sector treden per 1 juli 2021 in werking. Deze regels hebben gevolgen voor verkopen van goederen en diensten aan particulieren (en gelijkgestelden) uit andere EU-lidstaten. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste wijzigingen nog eens op een rijtje en bespreken we de actiepunten.

Verkopen van goederen en diensten aan particulieren binnen de EU

Vanaf 1 juli 2021 zijn ‘afstandsverkopen’ aan particulieren in beginsel belast in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen. Onder afstandsverkopen worden verstaan “goederen die (in)direct door of voor rekening van de leverancier worden verzonden naar particulieren in andere EU-lidstaten”. Als u afstandsverkopen verricht moet u zich voor btw-doeleinden registreren in alle EU-lidstaten waar deze leveringen plaatsvinden. Om dit te voorkomen kunt u per 1 juli 2021 gebruik maken van de One Stop Shop regeling (OSS), één aangifte in het eigen land voor de gehele EU. Indien u gebruik maakt van de OSS-regeling, kunt u alle afstandsverkopen verantwoorden in deze OSS-aangifte.

Diensten aan particulieren binnen de EU

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de OSS-regeling voor alle diensten die worden verricht ten behoeve van particulieren in andere EU-lidstaten, waarbij de btw verschuldigd is in de EU-lidstaat waarin zij wonen of zijn gevestigd, bijvoorbeeld personenvervoerdiensten, digitale diensten en diensten die betrekking hebben op onroerend goed.

Vrijstelling bij invoer van goederen

De huidige btw-vrijstelling voor het invoeren van goederen van buiten de EU met een waarde van ≤€ 22,-- komt per 1 juli 2021 te vervallen. In dit kader kunt u per 1 juli 2021 gebruik maken van de zogeheten invoerregeling (i-OSS). Deze regeling kan worden toegepast bij invoer van goederen met een intrinsieke waarde van ≤€150,--. U verkrijgt in dat geval een vrijstelling ten tijde van invoer. De daaropvolgende levering aan een particulier is belast met de btw welke van toepassing is in de EU-lidstaat waar deze particulier woont of is gevestigd. Deze btw kan worden afgedragen via de OSS-aangifte.

Verkopen via platform

Daarnaast hebben de nieuwe btw-regels gevolgen voor verkopen van goederen via een online platform. Indien het platform de verkoop van goederen tussen een leverancier en particulier afnemer faciliteert, dan kan de ‘platformfictie’ van toepassing zijn. Op basis van deze fictie wordt de ondernemer geacht de goederen geleverd te hebben aan het platform. Daaropvolgend wordt het platform geacht de goederen te leveren aan de particuliere afnemer. De platformfictie is van toepassing in twee gevallen:

  1. Levering via een faciliterend platform van goederen in het geval dat de goederen vervoerd worden naar een andere EU-lidstaat en geleverd worden aan particulieren en de leverancier niet in de EU is gevestigd;
  2. Levering via een faciliterend platform van goederen in het geval dat de goederen vervoerd worden van buiten de EU naar particulieren binnen de EU en de goederen een intrinsieke waarde hebben van ≤€150,-- ongeacht waar de leverancier is gevestigd.

Wat zijn de actiepunten?

  • Indien u als Nederlandse ondernemer gebruik wil maken van de (i-)OSS-regeling, zorg dan voor een tijdige registratie. U kunt zich vanaf 1 april 2021 registreren via Mijn belastingdienst zakelijk. Om in te loggen op dit portaal is eHerkenning vereist. U kunt dit aanvragen bij een van de eHerkenning leveranciers; 
  • Indien u gebruik wil maken van de OSS-regeling, dan dient u uw administratie zodanig in te richten dat de omzet per EU-lidstaat en de verschuldigde btw daaruit volgt;
  • Breng in kaart naar welke EU-lidstaten goederen worden geleverd en welke btw-tarieven van toepassing zijn;
  • Pas uw ERP-systeem aan zodat de btw die van toepassing is in de EU-lidstaat van aankomst in rekening wordt gebracht

 
Voor meer informatie over de nieuwe btw-regels voor e-commerce, kunt u onze voorgaande artikelen raadplegen.

Bent u benieuwd wat de wijzigingen in de btw-regelgeving voor uw onderneming betekenen, of heeft u vragen over de nieuwe btw-regels? Neem dan gerust contact op met Gabriela van der Sijde via gabrielavandersijde@wvdb.nl of T +31 881 947 785 of één van de andere btw-specialisten. 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws