Herkapitalisatie

Herkapitalisatie
Corporate Finance 25 maart 2020 2 min. leestijd

Voor veel ondernemers geldt dat een groot deel van hun vermogen bestaat uit de waarde van de eigen onderneming. Dit kapitaal zit echter vaak vast en kan pas volledig te gelde worden gemaakt indien men overgaat tot een verkoop van de onderneming. Als een verkoop (nog) niet aan de orde is, maar men wel een deel van de waarde liquide wenst te maken, kan een herkapitalisatie uitkomst bieden.

 

Een herkapitalisatie kan doorgaans op twee manieren gestructureerd worden:

  • NewCo: bij deze variant wordt er een nieuwe vennootschap (een zogenaamde NewCo) opgericht die 100% van de aandelen verwerft in de werkmaatschappij. Feitelijk betekent dit dat de onderneming wordt verkocht aan uzelf aangezien u zowel de eigenaar bent van de werkmaatschappij als de NewCo. De koopsom van de aandelen wordt gedeeltelijk gefinancierd middels een door een kredietinstelling te verstrekken bancaire lening. Dit deel van de verkoopopbrengst valt vervolgens in uw personal holding (of in privé) en wordt daarmee uit de risicosfeer gehaald. Voordeel van deze methode is dat het eigen vermogen van de werkmaatschappij intact blijft.
  • Superdividend: een tweede variant ziet op de uitkering van een superdividend. Ook hier wordt er door een kredietinstelling een bancaire lening verstrekt. Het geld dat daarmee in de werkmaatschappij binnenkomt, wordt vervolgens als superdividend uitgekeerd aan u als aandeelhouder. Nadeel van deze variant is dat het eigen vermogen van de onderneming daalt als gevolg van de uitkering. Voordeel is dat men echter geen nieuwe vennootschap hoeft op te richten en de juridische structuur dus intact blijft.

 

Een herkapitalisatie stelt de ondernemer in de gelegenheid om een deel van zijn of haar vermogen uit de risicosfeer te halen. Dit beschikbaar gestelde vermogen geeft een ondernemer de ruimte om de vermogensportefeuille te diversifiëren en biedt mogelijkheden tot bijvoorbeeld de aankoop van onroerend goed of het beleggen in beursgenoteerde ondernemingen. Een herkapitalisatie biedt een ondernemer dus een mooie optie, maar hiervoor dient men wel een externe financier (bank) te vinden die bereid is om de lening te verstrekken.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws