An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Het verlossende antwoord is daar! Of toch niet?

Belastingadvies 17 januari 2020 2 min. leestijd

Eindelijk heeft oud Staatssecretaris Menno Snel geantwoord op hoe moet worden omgegaan met aftrekposten voor buitenlanders die niet voldoen aan de eisen voor “kwalificerende buitenlands belastingplichtige”. Bijna drie jaar na het verschijnen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is duidelijkheid verkregen in het onlangs gepubliceerde beleidsbesluit.

 

Nederland kent verschillende aftrekposten voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekposten bestaan uit: de hypotheekrente aftrek, uitgaven voor inkomensvoorzieningen, de persoonsgebonden aftrek en toepassing van de heffingskortingen. Als meer dan 90% van uw totale inkomen in Nederland wordt belast, wordt u aangemerkt als “kwalificerende buitenlands belastingplichtige”, alleen dan heeft u recht op deze aftrekposten. Het besluit maakt hierop een uitzondering.

 

Wanneer u buiten uw woonland in minimaal twee EU-landen werkt waarvan één Nederland is, krijgt u naar evenredigheid recht op de aftrekposten. Voor dat deel dat uw inkomsten in Nederland belast zijn, krijgt u recht op de aftrekposten. Hierbij is het noodzakelijk dat in uw woonland het inkomen voor niet meer dan 10% belast is.

 

Dit beleidsbesluit blijkt ook beperkt. Het geeft geen antwoord op de vraag hoe met aftrekposten moet worden omgegaan als u een partner heeft. Alsmede geeft dit besluit geen duidelijkheid wanneer u in het buitenland woont en alleen in Nederland werkt en niet wordt voldaan aan de 90% eis. De hoogte van de 90% eis staat namelijk ook ter discussie, maar daar wordt in het besluit niet over gesproken.

 

Door deze onduidelijkheden biedt het besluit nog niet voor iedereen uitkomst. Het is wachten op de nieuwe Staatssecretarissen van Financiën om duidelijkheid te scheppen. Voor meer informatie over het nieuwe beleidsbesluit, kunt u contact opnemen met Suzanne Rutten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws