Hoe staat HR er binnen uw bedrijf voor?

HR Advies 26 maart 2019

Uw bedrijf is groeiende waardoor u plek heeft voor nieuw talent. En nu is het zover, de vacature is ingevuld met de perfecte kandidaat. Over een maand start deze medewerker in uw bedrijf. Ineens krijgt u de vraag of u ook een arbeidsvoorwaardenreglement heeft en hoe het verzuimreglement in elkaar zit? Hoe de vakantiedagen kunnen worden aangevraagd en de stand ervan kan worden ingezien? U heeft er tot nu toe nog niet zo bij stilgestaan. Medewerkers vinden het echter steeds belangrijker dat diverse reglementen op papier staan en het beleid en processen daaromheen eenduidig worden gevoerd.

 

Het blijft niet enkel bij deze reglementen. De nieuwe medewerker wil ook graag weten welk salarisgroeipad hij binnen uw bedrijf kan volgen. Welke competenties er bij zijn functie horen en hoe hij wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in zijn ontwikkeling en hoe het salarishuis in elkaar zit.

 

Het begint u misschien te duizelen bij het aanhoren van al deze vragen. Dat is ook niet gek want de medewerkers die al jarenlang bij u werken, hebben hier nooit naar gevraagd. Maar nu er extra functies vrijkomen in uw organisatie en u nieuw talent wil aantrekken, is het belangrijk om de HR basis, processen en beleid op orde te hebben. Werkzoekenden in deze tijd hechten veel waarde aan het hebben van een solide HR organisatie. Transparantie en eerlijkheid over HR zaken, hetgeen waar uw nieuwe medewerker zich aan verbindt, is meer en meer van belang. Nieuw talent zal dit mee laten wegen in de keuze om wel of niet voor uw bedrijf te gaan werken.

 

Hoe weet u waar uw HR organisatie staat? Welke informatie is aanwezig? Welk onderdeel behoeft wellicht meer aandacht en welke risico’s loopt u? Voordat u aan de slag kunt gaan met het opzetten of updaten van de HR organisatie, is het van belang een nulmeting te doen. Hoe staat HR binnen mijn bedrijf ervoor? De HR-Quickscan is hierbij het perfecte instrument. De HR organisatie wordt in 3 fases binnen uw bedrijf bekeken: operationeel, HR beleid en strategisch HR. Afhankelijk van de omvang en het stadium van uw bedrijf komen deze fases en specifieke deelonderwerpen aan bod. Bij een dergelijke scan komt een HR Adviseur bij u langs om de huidige HR documenten te bekijken en in een persoonlijk gesprek alle zaken omtrent het personeel te bespreken. Op basis van de verkregen informatie kan de HR Adviseur de huidige stand van zaken bekijken, eventuele risico’s in kaart brengen en de benodigde acties op een rij zetten in een plan van aanpak.

 

U bent zich na de HR-Quickscan niet alleen bewust van de risico’s die u eventueel loopt op het gebied van wet- en regelgeving, maar u wordt ook voorzien van een actielijst. Uiteraard zijn er zaken waar u zelf al heel goed een begin mee kunt maken, maar u kunt er ook voor kiezen om een van onze HR Adviseurs in te schakelen om u bij deze acties te ondersteunen. Op deze manier speelt u in op de behoeften van uw huidig en toekomstig talent!

 

Heeft u al eens nagedacht om een nulmeting te doen van uw HR organisatie? Onze HR Adviseurs kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden en denken vanuit hun expertise graag met u mee.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws