An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Hoe verbetert u het rendement van uw onderneming?

Accountancy 27 januari 2020 2 min. leestijd

Rendementsverbetering is een mooi begrip dat vaak wordt gebruikt door adviseurs. In economische zin wordt met rendement bedoeld ‘de opbrengst van een investering of belegging’. Maar hoe verbetert u het rendement van uw onderneming?

 

Eén van de mogelijkheden hiertoe kan zijn het verhogen van uw verkooptarieven. Dit dient echter doordacht plaats te vinden, omdat het ook kan betekenen dat u zichzelf uit de markt prijst. De tariefsverhoging zal onderbouwd moeten worden, door bijvoorbeeld inzicht te krijgen in uw kostprijzen. Want zijn uw huidige tarieven eigenlijk wel kostendekkend?

 

De afgelopen maanden hebben wij een bestaande klant van ons inzicht gegeven in haar kostprijzen. De literatuur beschrijft verschillende methoden van kostprijsberekeningen. Eén van de meest gebruikte methodes is de kostenplaatsmethode. Hier worden indirecte kosten aan de directe activiteiten toegewezen door het creëren van hulpkostenplaatsen. Deze worden aan de hand van verschillende verdeelsleutels verdeeld over de activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld de huisvestingskosten verdeeld op basis van de benodigde oppervlakte in de bedrijfspanden voor een specifieke activiteit.

 

Uit de berekende kostprijzen bij onze klant bleek dat deze voor een aantal gevallen hoger waren dan gedacht. De klant heeft positief op deze inzichten gereageerd en heeft hierop een aantal van haar verkooptarieven bijgesteld. Daarnaast worden de berekende kostprijzen gebruikt in de verschillenanalyse van de uitgevoerde projecten. Aan de hand van een verschillen-analyse kan inzicht worden verkregen in prijs- en hoeveelheidsverschillen. Door deze verschillen te analyseren en er op te acteren, kunnen inefficiënties in het productieproces worden gereduceerd waardoor het rendement zal verbeteren.

 

Wilt u ook inzicht in uw kostprijzen om daarmee het rendement van uw onderneming te verbeteren? Neem dan gerust contact met ons op!

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws