An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Hogere belastingdruk voor internationale bestuurders

Hogere belastingdruk voor internationale bestuurders
Belastingadvies 12 november 2020

Afgelopen zomer heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat hij Nederlands fiscaal gunstig beleid voor bestuurders en commissarissen zal intrekken. Dit zal veel in Nederland woonachtige personen die in het buitenland zijn aangesteld als bestuurder en/of commissarissen gaan treffen. Afhankelijk van o.a. de werklanden die het betreft kan het netto loon van deze personen fors afnemen.

Van vrijstellingsmethode naar verrekeningsmethode

De Staatssecretaris is voornemens het fiscaal gunstige beleid rondom de voorkomingsmethodiek voor bestuurders- en commissarisbeloningen in te trekken. Op basis van de gunstige regeling die op dit moment nog steeds van kracht is kunnen bestuurders en commissarissen onder voorwaarden in Nederland een voorkoming van dubbele belasting claimen op basis van de vrijstellingsmethode: de in Nederland verschuldigde belastingen worden dan verminderd naar verhouding van het buitenlandse inkomen tot het wereldwijde inkomen. Wanneer deze gunstige regeling wordt ingetrokken valt men terug op de methode die in de belastingverdragen is opgenomen. Doorgaans is dit de meer nadelige verrekeningsmethode zijn: er wordt dan alleen een vermindering van Nederlandse belastingen gegeven ter hoogte van de in het buitenland verschuldigde belastingen, gemaximeerd tot de voorkoming die zou volgen uit de vrijstellingsmethode. Hierdoor wordt het belastingvoordeel veroorzaakt door het aangesteld zijn als onderdeel van directie in het buitenland volledig teniet gedaan.

Let op: Mocht in het toepasselijke belastingverdrag zijn bepaald dat de vrijstellingsmethode van toepassing is dan heeft het intrekken van het goedkeurend besluit geen negatieve impact.

Inwerkingtreding

Op dit moment is nog steeds onduidelijk per wanneer het besluit zal worden ingetrokken. Er is echter een reële kans dat hier pas half december duidelijkheid over komt waarbij het goedkeurende besluit per 1 januari 2021 wordt ingetrokken. In dat geval wordt het lastig om de situatie voor de start van het nieuwe jaar (en voor zover mogelijk) zo in te richten dat de negatieve impact op het netto loon van de directie wordt beperkt. Daarom adviseren wij u nu al om de directieleden op deze verwachte wijziging attent te maken en de belastingposities van de directieleden tegen het licht te houden, zodat tijdig kan worden geanticipeerd op de negatieve effecten en deze waar mogelijk te beperken.

Indien u hierover nader van gedachte wilt wisselen, neem dan gerust contact op met Vera Vissers voor een vrijblijvend gesprek via +31 88 194 8024 of stuur een e-mail naar veravisser@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws