An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Is het einde van lenen van eigen BV nabij?

Is het einde van lenen van eigen BV nabij?
Belastingadvies 19 juni 2020

Schulden van boven € 500.000 aan de eigen BV worden vanaf eind 2023 in box 2 als fictief regulier voordeel belast tegen een tarief van 26,9%. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Afhankelijk van uw situatie kan het nog steeds fiscaal gunstig zijn om uw schulden aan de eigen vennootschap niet af te lossen, ook al wordt u geconfronteerd met deze heffing. Lees in dit bericht waarom.

De maatregel geldt voor alle typen schulden van de aanmerkelijkbelanghouder (meer dan 5% belang) en zijn/haar partner aan de eigen BV. Ook de schulden van de (klein)kinderen en (groot)ouders tellen onder voorwaarden mee. De schuld voor de eigen woning telt onder voorwaarden niet mee. Indien de schuld is aangewend voor een vermogensbestanddeel, zoals beleggingen of vastgoed, of indien zekerheid is bedongen, telt de schuld ook mee voor het bepalen van de totale omvang van schulden.

Fictief regulier voordeel belast met inkomstenbelasting

In het wetsvoorstel zijn maatregelen genomen om dubbele belastingheffing te voorkomen. Wanneer aan het einde van het jaar het totaal aan schulden het bedrag van € 500.000 overschrijdt, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel met inkomstenbelasting belast. Het bedrag van € 500.000 wordt met hetzelfde bedrag verhoogd. Deze systematiek voorkomt dat jaarlijks over hetzelfde bovenmatige gedeelte van de schulden heffing verschuldigd is.

Beogen geen dubbele heffing bij bovenmatige schuld aan eigen BV

Indien de bovenmatige schuld waarover al belasting is betaald, in een later jaar alsnog wordt afgelost, wordt een negatief regulier voordeel in aanmerking genomen. Dit negatieve inkomen kan worden verrekend met andere positieve inkomsten. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen aldus de toelichting op het wetsvoorstel. In de praktijk zal in de meeste gevallen geen sprake zijn van dubbele belastingheffing op basis van de voorgestelde regeling. Er zijn echter nog steeds situaties denkbaar waarbij sprake van is dubbele heffing.

Aanmerkelijkbelanghouder prikkelen tot aflossen

Er zijn eerder al veel bezwaren geuit tegen het risico op dubbele belastingheffing. In dat kader is de eerder voorgestelde regeling aangepast, maar lijkt het nog steeds aanwezige (weliswaar kleinere) risico op dubbele belastingheffing te worden aanvaard door de Staatssecretarissen van Financiën. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat er getracht wordt om de aanmerkelijkbelanghouder te prikkelen tot het aflossen van schulden.

Wanneer dient u af te lossen?

Let wel, het is geheel van de situatie afhankelijk of het fiscaal gunstig is om bepaalde schulden op korte termijn al af te lossen of nou juist pas veel later af te lossen. Zolang de schuld nog niet wordt afgelost, kan deze schuld in beginsel de grondslag in box 3 verlagen en derhalve de heffing in box 3 verlagen.

Wilt u weten wat het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap voor u voor gevolgen heeft en wilt u weten of u al in 2020 (tegen een lager tarief dan 26,9%) stappen dient te ondernemen, dan kunt u contact opnemen met Ellen van Gastel of Loek Smits.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws