An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

ISAE 3402 toetsing onderschrijft kwaliteit en betrouwbaarheid van WVDB salarisverwerking

ISAE 3402 toetsing onderschrijft kwaliteit en betrouwbaarheid van WVDB salarisverwerking
HR Advies 8 juni 2020

De salarisverwerking van WVDB voldoet officieel aan de standaard ISAE 3402. Een onafhankelijke externe auditor oordeelde dat alle interne beheersingsdoelstellingen over de afgelopen periode zijn behaald. WVDB is een van de weinige multidisciplinaire advieskantoren in Nederland die deze toetsing met goed gevolg heeft doorstaan. “Dit is opnieuw een signaal naar onze klanten dat hun payroll bij ons in uitstekende handen is”, geeft Senior Manager Salarisadvies Cyriel Winters van WVDB aan.

Vraag naar ISAE 3402 neemt toe

Door de toegenomen internationale concurrentie, druk op kostenbesparingen en technologische ontwikkelingen besteden steeds meer organisaties processen uit. Applicaties worden voornamelijk aangeboden als cloudoplossing en gehost in datacenters. Organisaties die uitbesteden hebben hierbij vaak beperkt inzicht in de interne beheersing en informatiebeveiliging van de serviceorganisatie.

 

ISAE 3402 is de internationale standaard voor zekerheid bij uitbesteding van dienstverlening. De certificering geeft een antwoord op de risico's en uitdagingen die gerelateerd zijn aan uitbesteding van dienstverlening, waarbij een onafhankelijke externe auditor (de service auditor) zekerheid geeft over risicomanagement en interne beheersing bij de serviceorganisatie. 

Uitbesteding en de accountant

ISAE 3402 assurancerapporten worden in toenemende mate vereist door accountants van de uitbestedende organisatie. De accountant die de jaarrekening van de organisatie controleert zal ook de uitbestede bedrijfsprocessen moeten controleren. Processen die uitgevoerd worden door een serviceorganisatie, zoals salarisverwerking, hebben immers invloed op financiële processen en daarmee effect op de jaarrekening van de uitbestedende organisatie.

 

Accountants kunnen, gebruik makend van Standaard 402 en Standaard 3402, steunen op onze ISAE 3402 assurancerapportage om inzicht en zekerheid te krijgen in de kwaliteit van de interne beheersing rondom de salarisverwerking ten behoeve van hun jaarrekeningcontrole. Dit voorkomt dat accountants van uitbestedende organisaties zelfstandig onderzoek moeten doen en werkzaamheden moeten verrichten.

ISAE 3402 biedt extra zekerheid bovenop een stevige fundering

“De positieve uitkomsten van de ISAE 3402 toetsing waren voor ons de bevestiging dat het fundament op gebied van salarisverwerking stevig is verankerd in onze werkwijze, procedures en kwaliteitsbewaking”, geeft Winters aan. Dat fundament biedt de basis om optimaal toegevoegde waarde te leveren door middel van advies op maat.

 

Het multidisciplinair karakter van het kantoor maakt de salarisadviezen van WVDB toonaangevend. “Soms moet je gewoon even schakelen met een arbeidsrechtadvocaat, pensioenspecialist of P&O-manager. Kortom de juiste man of vrouw voor het juiste advies om zodoende het maximale resultaat voor de klant te bereiken. Dat wij al die specialismen binnen handbereik hebben, zorgt ervoor dat we altijd adviezen geven op basis van de meest specialistische kennis”, legt Winters uit.

 

Uiteindelijk is hij trots op zijn team. “Dit is opnieuw een signaal naar onze klanten dat hun payroll bij ons in uitstekende handen is!”

Heeft u vragen over salarisverwerking? Neem dan contact op met Cyriel Winters via cyrielwinters@wvdb.nl

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws