Jaarplan 2020 Belastingdienst gepresenteerd: extra toezicht op verschillende onderdelen

Jaarplan 2020 Belastingdienst gepresenteerd: extra toezicht op verschillende onderdelen
Belastingadvies 10 december 2019 3 min. leestijd

Op 20 november 2019 heeft staatssecretaris Snel van Financiën het ‘Jaarplan 2020 Belastingdienst’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het jaarplan wordt jaarlijks opgesteld en geeft inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven. Daarnaast geeft de Belastingdienst met dit plan meer inzicht in de keuzes die ze maken met betrekking tot toezicht.

 

Toezicht 

De Belastingdienst beschikt niet over de capaciteit om alle aangiften individueel te beoordelen. Zij moeten daarom keuzes maken om te bepalen welke aangiften ze aan controle willen onderwerpen. Dit gebeurd aan de hand van risico- en selectiemodellen, maar ook door middel van onwillekeurige steekproeven. Bij de selectie van de te behandelen aangiften kunnen ook specifieke onderwerpen worden uitgelicht.

 

Actiepunten

In het jaarplan geeft de Belastingdienst aan in 2020 extra toezicht te gaan houden op de volgende onderwerpen:

 

  • Het onzakelijk gebruik van de rekening-courant door de directeur-grootaandeelhouder bij de eigen BV: de Belangdienst geeft daarbij aan de aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in onderlinge samenhang te gaan beoordelen. Zij hebben voor dit onderwerp gekozen vanwege de politieke aandacht voor dit onderwerp in de aanloop naar het wetsvoorstel ‘excessief lenen’.
  • (Familie)stichtingen: stichtingen en verenigingen die bij de Belastingdienst geregistreerd staan, maar voor geen enkele belasting aangifte doen, worden actiever gecontroleerd op een mogelijke belastingplicht.
  • Bedrijven die textiel en schoenen invoeren: deze bedrijven kunnen in 2020 rekenen op extra controles van de douane naar de waarde en oorsprong van de goederen. Ook moeten ‘risicobedrijven’ financiële zekerheid gaan geven voordat de goederen verder mogen worden vervoerd.
  • Verhuld vermogen: De Belastingdienst komt met een programma ‘Verhuld Vermogen’, waarmee men met voorlichting en actieve onderzoeken wil voorkomen dat inkomen en/of vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst wordt gehouden. Speerpunten zijn het bestrijden van ondoorzichtige constructies in belastingparadijzen, vraagstukken omtrent de woon- en vestigingsplaatsen en binnenlands verhuld vermogen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het jaarplan 2020 of wilt u weten wat het plan voor u gaat betekenen? Neem dan contact op met uw adviseur.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws