An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Kijkt u ook wel eens door de voorruit?

Kijkt u ook wel eens door de voorruit?
Accountancy 30 januari 2019 2 min. leestijd

Veel ondernemers kijken, als het om de prestaties van hun onderneming gaat, vooral in de achteruitkijkspiegel. Hoe verhouden de kosten zich tot vorig jaar? Wat is de omzet in vergelijking met vorige maand? Of twee maanden geleden? Maar waren die maanden of jaren wel maatgevend voor uw ambitie? Waarom niet vooruit in plaats van achteruit kijken?

 

Natuurlijk begrijpen we u wel. Het is ontzettend lastig om vooruit te kijken. Uw personeelsbestand kan onverwacht muteren, leveranciers kunnen hun prijzen verhogen en klanten kunnen naar uw concurrent overstappen. Daar gaat uw begroting dan. Veel tijd en energie in gestopt en binnen één maand weet u dat uw begroting niet meer realistisch is. Het is makkelijker en veiliger om achteruit te kijken. De in het verleden behaalde resultaten staan namelijk vast, maar geven geen garanties voor de toekomst.

 

Wij geloven in het proces van begroten. Alleen, samen met uw accountant of met de belangrijkste medewerkers in uw organisatie. Samen een stip op de horizon neerzetten. Uw ambitie voor de middellange of lange termijn, daar zijn wij benieuwd naar. Om de kans te vergroten dat u die stip op de horizon realiseert, maken we de weg ernaartoe graag concreet. Met behulp van een meerjarenbegroting op hoofdlijnen en een jaarbegroting voor het komende jaar. Ook hier geldt, meten is weten. Waar blijft u achter op begroting? U kunt hierop ingrijpen en bijsturen.

 

Op deze manier proberen we samen met u het maximale uit u en uw onderneming te halen. We willen dat u een ambitie uitspreekt en proberen deze samen waar te maken. En als dat een maand niet lukt? Geen paniek, we hebben een lange termijn doel die niet afhankelijk is van één goede of slechte maand. We kijken door de voorruit, in plaats van de achteruitkijkspiegel.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws